Drukuj

W ślad za znowelizowaną w dniu 19 listopada 2015r. ustawą z 4 września 1997r. o działach administracji rządowej, (nowelizacja opublikowana w Dz. U. poz.1960), ukazały się stosowne rozporządzenia Rady Ministrów, tworzące nowe lub przekształcające dotychczasowe resorty.

W szczególności: