Drukuj

 Czy kogoś zdziwi fakt, że Rada Służby Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej na rok 2018, w części dotyczącej służby cywilnej ? Taką właśnie uchwałę podjęto 25 września br podczas XII posiedzenia RSP.

Przypomnijmy zatem, że zgodnie z art.9 projektu ustawy budżetowe ustalono:

Dla przypomnienia - prognozowany w ustawie średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 102,3%.

Jednocześnie zgodnie z art.17 ustalono:

Zatem - dobrej niedzieli :)