Drukuj

... o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2017r.

Jak co roku Szef Służby Cywilnej popełnił i opublikował na swojej stronie internetowej przedmiotowe sprawozdanie. Jak twierdzi DSC, Szef Służby Cywilnej cyt. "zwrócił w sprawozdaniu uwagę m.in. na zjawisko rosnącej fluktuacji i coraz mniejszą konkurencyjność płacową korpusu służby cywilnej. Największym wyzwaniem, przed jakim stoi dziś służba cywilna, jest zdaniem Szefa Służby Cywilnej dobór i utrzymanie profesjonalnej kadry. Dlatego będzie on wspierał proces decyzyjny w zakresie zwiększenia konkurencyjności płacowej służby cywilnej."

Żeby coś wspierać (tu: proces decyzyjny), to musi to coś istnieć. Obwaiam się, że póki co SSC nie ma czego wspierać, więc jest to jedynie pusta deklaracja. Może więc zamiast wspierania, Szef zająłby się zainicjowaniem tegoż procesu ? A póki co odsyłam do sprawozdania.