Drukuj

Komisja Administracji i Cyfryzacji wysłuchała informacji o funkcjonowaniu Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Informację przedstawili: szef Służby Cywilnej - Sławomir Brodziński oraz dyrektor KSAP - Jan Pastwa.

Przedstawione informacje dotyczyły historii powstania szkoły, jej misji, systemu kształcenia, finansowania, majątku, absolwentów, a także wykonywania nad nią nadzoru przez Prezesa Rady Ministrów oraz zakresu upoważnienia dla Szefa Służby Cywilnej i jego realizacji.


Przeprowadzona w ramach nadzoru kontrola w 2011 r. wskazała m.in. na:


W trakcie dyskusji posłowie zwrócili uwagę na potrzebę wypracowania nowej formuły funkcjonowania szkoły oraz dokładniejszego rozpoznawania potrzeb nowoczesnej administracji, a także wskazali na zasadność bliższej współpracy z organami administracji.Relacja z posiedzenia: TUTAJsejm.gov.pl