Drukuj

Ukazala się X - ostatnia część komentarza...

Od marca raz w miesiącu pojawiały się w Dzienniku Gazeta Prawna kolejne części ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej wraz z komentarzem. Jest to nasza mała konstytucja, chociaż na co dzień rzadko do niej zaglądamy. Pierwszeństwo mają w bieżącej pracy różnorodne przepisy regulujące dziedziny, którymi się w danej instytucji zajmujemy...

 

...potem szereg unormowań wewnętrznych oraz wdrożonych procedur na podstawie przynajmniej kilku systemów zarządzania. Sądzę jednak, że warto sobie skompletować ten komentarz do ustawy i czasem do niego zajrzeć.

 

Poszczególne odcinki komentarza były zamieszczone w numerach DGP:

 

Jeśli na bieżąco ich sobie nie zachowaliście i nie macie tych numerów, a Wasz urząd ma dostęp elektroniczny, może jednak warto je sobie zarchiwizować na komputerze.