Drukuj

Tym razem przedłożone przez Zastępującego Szefa Służby Cywilnej...

Prezes Rady Ministrów przyjął Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2013 roku, przedłożone przez zastępującego Szefa Służby Cywilnej, dyrektora Departamentu Służby Cywilnej KPRM Dagmira Długosza. Na stronach DSC można zapoznać się już z obszernym sprawozdaniem wraz z kompletem załączników. Ja przeczytam, a czy nasz Zwierzchnik chociaż zajrzał? Zauważył może, że od ponad pół roku mamy kuriozalne stanowisko "Zastępujacego"? Ale przecież p.o. to podstawowa funkcja w wielu instytucjach. A Wiceprzewodniczący Rady Służby Cywilnej pełniący obowiązki Przewodniczącego już chyba zostanie w dwóch osobach do końca kadecji tego Parlamentu. Więc może to wszystko wynika tylko z jednego z praw Murphy'ego - Prowizorka jest zawsze najtrwalsza.

 

Problematyka naszych wynagrodzeń tym razem w podsumowaniu została umieszczona jako ostatni wniosek:

 

WNIOSKI I NAJWAŻNIEJSZE PLANOWANE DZIAŁANIA

...

11. Zagrożeniem dla służby cywilnej jest postępująca od 2009 r. utrata konkurencyjności płacowej wobec innych segmentów rynku pracy. Ponadto proces profesjonalizacji tej służby jest spowalniany malejącymi środkami na szkolenia oraz niskim limitem mianowań w służbie cywilnej. Uwzględniając możliwości budżetu oraz poziom wzrostu gospodarczego priorytetowe znaczenie dla służby cywilnej będzie miało:

Ważne także będzie zapewnienie odpowiedniego poziomu środków na szkolenia wobec artykułowanych przez interesariuszy wymagań w stosunku do profesjonalnego wykonywania zadań państwa przez członków korpusu służby cywilnej.

 

 

Dla porównania w sprawozdaniach za dwa poprzednie lata problematykę tę Szef Służby Cywilnej umieszczał w dość niezrozumiałej formie  w części wniosków końcowych, ale jako dodatkowe uwagi:

 

Sprawozdanie za 2011

 

Ponadto:

 

Sprawozdanie za 2012

 

Ponadto

 

Tegoroczna wersja podoba mi się bardziej. Ale ostatnio trochę zgubiłem swój niepoprawny optymizm. Obawiam się, że i Pan Dagmir "gada do obrazu".