Trwało to prawie dwa miesiące, ale wreszcie są...

29 sierpnia br.  w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM opublikowano przekazane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej wyniki postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2014 r. Zapewne wszyscy zainteresowani już dawno wielokrotnie zajrzeli do uchwały zespołu sprawdzającego nr 12 z 17 lipca 2014 r., a w szczególności do jego załącznika.

Wszystkim osobom, które ukończyły  postępowanie kwalifikacyjne z wynikiem pozytywnym, zajmując miejsce uprawniające do mianowania (czyli do 168 pozycji włącznie *** niestety dużo mniej - patrz komentarz Rycha ) serdecznie gratulujemy. Miło jest nam się również pochwalić, że wśród tych osób jest też przynajmniej jeden z naszych stałych „bywalców” forum. Pozostałym życzymy szczęścia w przyszłym roku.

 

Przy okazji chciałbym poruszyć temat, który wielokrotnie pojawia się na forach związanych ze służbą cywilną. To bardzo długi okres jaki muszą czekać uczestnicy postępowania po sprawdzianie na ogłoszenie wyników. Ponieważ problem ten osobiście mnie nie dotyczy, więc informację „Kiedy wyniki postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2014 roku?” zamieszczoną 24.07.2014 r. na stronie DSC bardziej odnotowałem w pamięci, niż przeczytałem ze zrozumieniem. Po jakimś czasie gdy gdzieś na forach czytałem wpisy nerwowo czekających na wyniki, bliżej przyjrzałem się przepisom, które w powyższej notce zawarto. 

 

Sprawdzian w tym roku odbył się 5 lipca.

 

Zespołowi sprawdzającemu rozkodowanie prac, ich weryfikacja i uszeregowanie wyników zajęło prawie dwa tygodnie ( uchwała z 17 lipca).

 

Zgodnie z par. 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej Przewodniczący zespołu sprawdzającego sporządza, w terminie 14 dni od dnia zakończenia prac zespołu sprawdzającego, sprawozdanie z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego i przekazuje je dyrektorowi KSAP.

Mamy więc 31 lipca.

 

Natomiast  Dyrektor KSAP zatwierdza sprawozdanie z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania (ust. 2) i niezwłocznie po zatwierdzeniu sprawozdania z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego przekazuje sprawozdanie Szefowi Służby Cywilnej (ust. 3).

 

Chyba nie ma konieczności przekazywania tych dokumentów za pośrednictwem poczty. Wydaje mi się, że z biurka na biurko mogą trafiać w tym samym dniu. Tak więc z pewnością do 10 sierpnia patrząc na terminy wynikające z rozporządzenia sprawozdanie z postępowania powinno być zatwierdzone i najpóźniej z tą chwilą moim zdaniem powinny być także przekazane wyniki uczestnikom postępowania zarówno mailowo jak i w obowiązkowej formie publikacji na BIP.

 

Z faktu, iż na podstawie art.. 44 ustawy o służbie cywilnej Szef Służby Cywilnej sprawuje nadzór nad zgodnym z przepisami prawa przebiegiem postępowania kwalifikacyjnego, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu postępowania kwalifikacyjnego  nakazuje usunięcie naruszenia prawa nie wynika by miał się nad tym zastanawiać aż trzy tygodnie. A ponadto by miało to być przeszkodą do publikacji zatwierdzonych przez Dyrektora KSAP wyników do tego czasu.

 

Nie ma też żadnego powodu do czekania z publikacją do najbliższego posiedzenia Rady Służby Cywilnej. Rada wprawdzie zgodnie z art. 19 ustawy ocenia przebieg postępowań kwalifikacyjnych w służbie cywilnej, a nawet ma prawo w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu postępowania kwalifikacyjnego zwrócić się do Szefa Służby Cywilnej o zarządzenie przeprowadzenia ponownego postępowania kwalifikacyjnego, ale i to uprawnienie nie ma nic wspólnego z terminem publikacji wyników.

Przecież często to właśnie uczestnicy postępowania po zapoznaniu się z wynikami mogą zgłosić zastrzeżenia, w wyniku których ujawnione zostaną nieprawidłowości skutkujące koniecznością ingerencji Szefa Służby Cywilnej lub wnioskami w tym zakresie Rady.

 

Prawdę mówiąc mam nieodparte wrażenie, iż głównym powodem, że uczestnicy postępowania jeszcze prawie dwa miesiące po sprawdzianie muszą obgryzać paznokcie nie są żadne formalne wymogi, a głównie niefortunny termin sprawdzianu powodujący, iż procedura ustalenia i zatwierdzenia wyników przypada na sezon urlopowy.

Szkoda, że wprost nie określono w rozporządzeniu  momentu publikacji, byłoby jaśniej i może trochę mniej nerwowo.  A tak, niektórzy mają bardzo "gorące" lato niezależnie od pogody, która akurat w tym roku też swoje dołożyła.

Joomla templates by a4joomla