Zarządzanie

Rozmowa z Marcinem Zawickim...

Profile

...jednym z autorów publikacji: „Współzarządzanie publiczne”, doktorem nauk ekonomicznych http://www.gap.uek.krakow.pl/index.php/pracownicy/43-dr-marcin-zawicki

RED: Dzień dobry.

MZ: Dzień dobry.

RED: Książki nie mam przed sobą, natomiast z tego co pamiętam, to Pan właśnie pisał rozdział o spojrzeniu krytycznym na współzarządzanie publiczne, prawda?

MZ: Tak, tak.

RED: Tak jak napisałam w recenzji, moim zdaniem ta idea jest utopią… Która nigdy nie będzie możliwa do osiągnięcia.

czyli "wokół tematu"

ProfilePamiętacie "Przegląd Służby Cywilnej"? Od przeszło roku ma nową formułę. Na stronie DSC w zakładce "Wokół tematu" znajdziecie szereg artykułów, sukcesywnie dodawanych. Dzisiaj pojawiły się dwie, można rzec, perełki: pierwszy artykuł, autorstwa Tomasza Rostkowskiego i Marcina Witkowskiego (Instytut Kapitału Ludzkiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) nosi tytuł: Liderzy administracji publicznej. Potrzeby rozwoju kompetencji kadry kierowniczej urzędów w Polsce. Drugi, napisany przez Tadeusza Zawistowskiego (jak zwykle, 100/100): "Kontrola zarządcza, postulaty jej rozwoju i doskonalenia". W obu przypadkach się wzruszyłam brakiem zwrotu "zasoby ludzkie". W pierwszym występuje "kapitał ludzki", w drugim - "potencjał kadrowy". Można? Można... Zachęcam Was do lektury. Tradycyjnie cytaty dla zachęty . Z "Liderów...":
Profile

Mam przed sobą najnowszą publikację pod redakcją prof. Stanisława Mazura, przygotowaną przez zespół badaczy z Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – miałam okazję zapoznawać się z nią w ciągu kilku ostatnich dni. Nie jest to z pewnością łatwa lektura, ale też nie ma służyć rozrywce. Pozwólcie, że zacytuję: 

„Publikacja powstała z myślą o teoretykach zarządzania publicznego, badaczach administracji publicznej oraz analitykach polityk publicznych. Jest ona również adresowana do studentów kierunków: gospodarka i administracja publiczna, administracja publiczna, zarządzanie publiczne, prawo oraz nauki o polityce publicznej. W gronie odbiorców tej książki znajdą się zapewne decydenci sektora publicznego”.

W publikacji znajdziemy m. in. omówienie reguł, zależności, wpływu współzarządzania na otoczenie (w tym administrację publiczną) i wpływu otoczenia na współzarządzanie,  przyczyn kształtowania tych wpływów i ich możliwych skutków.

 

Adekwatność i efektywność systemu kontroli zarządczej w wybranych jednostkach administracji Rządowej - ocena pozytywna, ale i sporo gorzkich uwag oraz zaleceń pokontrolnych

Profile

Celem kontroli NIK była ocena zapewnienia adekwatności i efektywności systemu kontroli zarządczej, a w szczególności ocena:

  • - zgodności z wymogami prawa i standardami kontroli zarządczej wprowadzonych rozwiązań organizacyjnych systemu kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych i w dziale administracji rządowej;
  • - adekwatności i efektywności mechanizmów kontroli z punktu widzenia reakcji na ryzyko;
  • - działań audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej w celu usprawnienia systemu kontroli zarządczej.

Okres objęty kontrolą 1 stycznia 2013 r. – 30 września 2014 r.

 

Kontrola została przeprowadzona w okresie od 1 września do 14 listopada 2014 r. w ośmiu jednostkach, w tym w sześciu ministerstwach, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Głównym Urzędzie Statystycznym.

...czyli jak działa w praktyce w administracji to co proponuje biznes

Dawno nie było nic o zarządzaniu, a ponieważ nadal się wykopuję z rocznych sprawozdań, wyjaśnień, statystyk znów wyjaśnień, wyjaśnień do wyjaśnień, harmonogramu raportów  i wyjaśnień do przedłożenia nadzorowi (nawiasem mówiąc, nie wiem czy wiecie, ale sprawozdaniem z dwóch mierników, które u mnie przygotowuje jedna osoba, począwszy od zmodyfikowania skryptu (bo jest to konieczne żeby spełnić wszystkie życzenia wyrażone w piśmie nadzoru) poprzez jego wykonanie, a następnie obróbkę danych szczegółowych i napisanie wniosków - w nadzorze zajmuje się osób dziewięć. A w każdym razie do tylu te dwa mierniki musimy wysłać. Wyniki, czyli dwie tabelki + gotowe wnioski). Bo nadzór trzeba dokumentować. Dla kontroli zarządczej.