...osób zatrudnionych w służbie cywilnej

Profile30  stycznia weszło w życie podpisane dzień wcześniej nowe rozporządzenie, tzw. stanowiskowo - płacowe, określające stanowiska urzędnicze, wymagane kwalifikacje zawodowe, stopnie służbowe urzędników służby cywilnej, mnożniki do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowe zasady ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej. Cytując fragment artykułu umieszczonego na stronie Departamentu Służby Cywilnej:

Rozporządzenie wprowadza w szczególności dwie zmiany:

  • ustala mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej,
  • podnosi minimalne mnożniki kwoty bazowej, które służą do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego dla najmniej zarabiających.

W pozostałym zakresie rozporządzenie powiela dotychczasowe regulacje zawarte w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 9 grudnia 2009 r.

Więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ. Pełen tekst rozporządzenia natomiast znajdziecie TUTAJ.

Tak na szybko - najniższy mnożnik kwoty bazowej wynosi 1 - co oznacza, że minimalne wynagrodzenie w służbie cywilnej jest większe od minimalnego wynagrodzenia w roku 2015 o 23 złote i 84 grosze. Dla przypomnienia:

 

Patrząc na załącznik nr 2 do rozporządzenia mnożnik na poziomie 1 może występować dla stanowisk: koordynujących, samodzielnych, specjalistycznych i wspomagających (może występować, bo taka jest dolna granica tzw. "widełek").

W załączniku nr 3 natomiast określono tabelę mnożników kwoty bazowej służącej do ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Przedział wynosi od 0,2 do 2,05, czyli przeliczając od ok. 375 zł do ok. 3841 zł. Samo wynagrodzenie zasadnicze dla osób zajmujących wyższe stanowiska waha się w przedziałach:

  • 2,2 - 8,0 (czyli od 4.122 zł do14.991 zł) - dla wyższych stanowisk w ministerstwach, urzędach centralnych, wojewódzkich i w KPRM;
  • 2,0-5,0 (czyli od 3,748 zł do 9.369 zł) - w pozostałych jednostkach, z wyłączeniem urzędów skarbowych, izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, urzędów i izb celnych. A dlaczego z wyłączeniem? Ano dlatego, że nie ma w nich osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Jest tylko średni szczebel zarządzania. Miała to zmienić ustawa o Administracji Podatkowej, która artykułem 53 dodała stanowiska NUS i DIS do grupy wyższych stanowisk wymienianych w art. 52 u.s.c. Od 1 stycznia 2016r. stanowiska te miały stać się wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej. Ale data wejścia w życie ustawy o AP została przesunięta na 01.07.2016r. a w samej metryczce wymienione są artykuły które wchodzą w życie w innych terminach. I nie ma tam art. 53 ustawy o AP, co oznacza, że ten artykuł wejdzie w życie dopiero razem z resztą która wchodzi w lipcu.O ile zamiast niej nie wejdzie KAS. Zatem dla tych stanowisk w rozporządzeniu określono mnożniki na poziomie 2,0-6,5 (od 3.748 zł do 12.180 zł); zaznaczono też, że są to stanowiska średniego szczebla zarządzania. Oznacza to też, że dla tych stanowisk dodatku funkcyjnego nie będzie. I że nie dotyczy ich (to w kontekście pytań kierowanych od czytelników) art. 6 ustawy nowelizującej ustawę o służbie cywilnej:

Art. 6.

1. Stosunki pracy z osobami zajmującymi w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wyższe stanowiska w służbie cywilnej oraz kierownicze stanowiska w służbie zagranicznej, będące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej, wygasają po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy.

Czytając rozporządzenie widzimy, że:

§ 8. Członek korpusu służby cywilnej, którego wynagrodzenie zasadnicze w dniu wejścia w życie rozporządzenia jest ustalane z zastosowaniem mnożnika kwoty bazowej wyższego od maksymalnego mnożnika w danej grupie stanowisk, może otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze w dotychczasowej wysokości.

Może - nie znaczy musi. Myślę jednak, że zmiana wymagałaby jednak zmian w warunkach pracy i płacy. Nie chciałabym krakać, ale w przypadku skarbówki  KAS może mocno zweryfikować nasze wynagrodzenia. Pytanie, czy na plus?

I jeszcze jednen zapis z widokiem na "może":

§ 7. Członek korpusu służby cywilnej, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.

Przy tym wszystkim moją uwagę zwróciło zestawienie stanowisk urzędniczych dla izb i urzędów skarbowych. Ze względu na rozwijane i podkreślane przy każdej okazji zarządzanie ryzykiem zewnętrznym o osobach zajmujących się zawodowo tą dziedziną od jakiegoś czasu mówi się "analitycy". Miałam nadzieję, że w nowym rozporządzeniu takie stanowisko formalnie przy urzędach i izbach się pojawi. Tymczasem go nie ma. A szkoda, bo jednak jest to raczej specyficzna dziedzina i zasługuje na wyodrębnienie. Chociaż nie wiem, czy właściwsza nazwa dla tego stanowiska nie powinna brzmieć: "cudotwórca"...

À propos cudotwórcy: jak donosi natemat.pl:

Ministerstwo Finansów rekrutuje superagentów podatkowych. Mają rzucić na kolana korporacje niepłacące podatków.

Artykuł znajdziecie TUTAJ, ogłoszenie na stronie MF - TU

Pytanie brzmi: za ile? Bo nie widzę w ofercie propozycji wynagrodzenia...

Joomla templates by a4joomla