logo

Użytkownicy naszego portalu w nawiązaniu do Pana wypowiedzi dotyczącej możliwości a nawet potrzeby integracji systemu zarządzania jakością z systemem kontroli zarządczej skierowali pytanie, czy jest to równoznaczne z łączeniem zadań np. koordynatorów kontroli zarządczej z funkcją pełnomocnik ds. jakości. Jaka jest Pana opinia w tej sprawie?

 

Integracja systemów nie musi oznaczać, że łączy się funkcje osób zajmujących się koordynacją kontroli zarządczej i systemu zarządzania jakością. Zadanie związane z utrzymaniem i koordynacją systemów mogą wykonywać różne osoby. Tego typu kwestie pojawią się w urzędach i izbach skarbowych, jak również organizacjach posiadających systemu zarządzania jakością. W sposób jednoznaczny i ogólny trudno mi ocenić czy pomysł łącznia funkcji jest dobry czy zły, prawidłowy czy nieprawidłowy, wymaga to, bowiem analizy konkretnych przypadków.  Mogę jednak odnieść się do tej kwestii na przykładzie. Jeżeli podjęta byłaby decyzja  o tym, aby w np. średniej wielkości urzędzie skarbowym połączyć funkcje pełnomocnika i koordynatora kontroli zarządczej to moim zdaniem osoba pełniąca te dwie funkcje musiałaby na to poświęcić pewnie ok. 75% a może nawet więcej swojego czasu. To oznacza, że trudno będzie połączyć funkcje pełnomocnika i koordynatora, jako dodatkowe zadania np. będąc kierownikiem działu czy pełniąc inna funkcje kierowniczą. Zatem podsumowując problem nie w tym czy łączyć czy nie, a raczej czy połączenie obu funkcji jest możliwe ze względu na budżet czasowy jakim dysponuje osoba, która miałaby się tym zajmować. Znam przypadki połączenia tych funkcji i skuteczności tego typu rozwiązań, ale znam też przypadki gdzie przy rozdzielaniu funkcji i tak osoby zajmujące się systemem jakości i kontrolą zarządcza nie są w stanie wywiązać się ze swych obowiązków, bo wykonują je niejako „przy okazji” i to chyba jest kluczowy problem.

Joomla templates by a4joomla