Ustawa nakazuje, dyrektor musi zwolnić

Jednym z istotnych praw urzędnika służby cywilnej jest większa gwarancja zatrudnienia w porównaniu z pozostałymi członkami korpusu służby cywilnej.  Katalog przyczyn uzasadniających  wypowiedzenie stosunku pracy urzędnikowi służby cywilnej jest zamknięty.

Są to:

  • dwukrotna, następująca po sobie, negatywna ocena okresowa
  • stwierdzenie przez lekarza orzecznika ZUS trwałej niezdolności do pracy uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków urzędnika s.c.
  • utrata nieposzlakowanej opinii
  • likwidacja urzędu, jeżeli nie jest możliwe przeniesienie, w trybie art. 66 u.s.c., czyli przez szefa służby cywilnej.

Tylko jedna z tych przyczyn  ma charakter ocenny i daje „pole manewru” pracodawcy. Niestety budzi też szereg kontrowersji. Nie ma definicji ustawowej „nieposzlakowanej opinii”. A ponadto można spotkać różne stanowiska - powinna dotyczyć tylko zachowań w pracy, czy też obejmuje także prywatne życie urzędnika? Ma wiele wspólnego z ostatnio odkurzonym przeze mnie "godnym zachowaniem".

Ale w celu szerszego zapoznania się z tą problematyką zapraszam do artykułu Małgorzaty Jankowskiej opublikowanego niedawno w Rzeczpospolitej - Ustawa nakazuje, dyrektor musi zwolnić.

Joomla templates by a4joomla