Czy  nadchodzi  czas  „migracji”  członków  korpusu służby cywilnej po urzędach?

Szereg planów scalania różnych inspekcji, czy też konsolidowania procesów pomocniczych, duża reorganizacja struktur izb i urzędów skarbowych – to prawdopodobnie początek szeregu nowych, do tej pory wyjątkowych sytuacji, z którymi w najbliższym czasie będziemy się spotykać pewnie dużo częściej. Warto chyba przypomnieć sobie jakie obowiązują nas regulacje w zakresie przenoszenia urzędników mianowanych i pozostałych członków korpusu służby cywilnej ze stanowiska na inne lub też z jednego urzędu do drugiego. No i już teraz można się przyglądać jakie konsekwencje mogą mieć w tym zakresie proponowane zmiany organizacyjne. Bo przecież od 1 stycznia 2015 r. możemy obudzić się w jednym urzędzie, który będzie składał się z dotychczasowej izby skarbowej i podlegających jej urzędów skarbowych w danym województwie. Oczywiście możemy spodziewać się też drobnych zmian w ustawie o służbie cywilnej w zakresie tych regulacji. Niemniej odświeżyć sobie aktualne przepisy chyba nie zaszkodzi.

...Pracownika można przenieść do innego urzędu pod warunkiem, że wyrazi na to zgodę, a urzędnika nawet wbrew jego woli. Wystarczy tylko, że przemawiać za tym będzie bliżej nieokreślony interes służby cywilnej...

 

...Najmniej kłopotliwe, bo odbywające się bez zmiany pracodawcy, jest przeniesienie urzędnika s.c. na inne stanowisko w tym samym urzędzie. Jeśli jest to bowiem uzasadnione potrzebami urzędu, dyrektor generalny może w każdym czasie przenieść urzędnika na inne stanowisko w tym samym urzędzie w tej samej miejscowości, uwzględniając jego przygotowanie zawodowe. Tak wynika z art. 62 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (dalej usc)...

...Członek korpusu s.c. zainteresowany zmianą urzędu musi zatem złożyć wniosek o przeniesienie i wskazać w nim urząd, w którym chciałby pracować. We wniosku, choć ustawa tego wprost nie wymaga, powinien podać powód, dla którego chce zmienić miejsce pracy. Mogą to być zarówno względy rodzinne, jak i osobiste czy zawodowe. W interesie członka korpusu służby cywilnej jest także wskazanie stanowiska, na którym chciałby pracować po przeniesieniu. Dyrektor generalny, podejmując decyzje w tej kwestii, związany jest, bowiem treścią wniosku, co oznacza, że nie będzie mógł przenieść członka korpusu s.c. do innego urzędu niż ten wskazany przez wnioskodawcę ani na inne stanowisko...

 

A całość znajdziecie w Rzeczpospolitej: Zmiana stanowiska członka korpusu – Małgorzata Jankowska.

Joomla templates by a4joomla