Ale czy projekt przekazano na pewno z kompletem dokumentów?...

Zacznijmy jednak od sejmowych zapowiedzi. Nie miałem okazji posłuchać expose Prezesa Rady Ministrów Ewy Kopacz. Ale za to zajrzałem do sejmowego stenogramu.

Nie padły tam żadne obietnice dla nas – członków korpusu służby cywilnej, których zwierzchnikiem jest Pani Premier. Nie padły żadne słowa na temat służby cywilnej, a pośrednio może nas dotyczyć wyłącznie ta zapowiedź: ... Mój rząd konsekwentnie będzie dążył do dalszej stabilizacji finansów publicznych, starając się utrzymywać równowagę między zapewnieniem wzrostu gospodarczego a ograniczeniem wydatków...

Ale nie ma się co łudzić patrząc na szereg obietnic złożonych innym grupom zawodowym i społecznym, że ktoś zauważy, że i my mamy swój udział w stymulacji wzrostu gospodarczego. Zarówno jako konsumenci, którzy mogliby wydawać więcej, gdyby nie kilkuletnie "zamrożenie płac" oraz jako obsługująca klientów administracja (od kilku lat skutecznie pozbawiana środków na zatrudnianie profesjonalnych urzędników, ich kształcenie i rozwój zawodowy,  ich "oprzyrządowanie" w niezbędne technologie XXI wieku). No i trzeba pamiętać, że wygłoszenie expose zbiegło się z przekazaniem do Sejmu projektu ustawy budżetowej na 2015 r., w którym mamy zapisany kolejny rok „zamrożenia” naszych wynagrodzeń, „śmieszny” limit mianowań i niski limit środków na szkolenia.

Skoro jednak projekt wpłynął do Sejmu warto chyba odświeżyć temat zgłoszeń lobbingowych. Jeśli ktoś miał zamiar przesłać, a z różnych przyczyn do MF nie zdążył lub aktualnie poczuł taką potrzebę to obecnie ewentualnym adresatem jest:

Kancelaria Sejmu

Gabinet Marszałka Sejmu

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

Formularz można pobrać tutaj

Osobiście chyba również wyślę, chociaż moje zgłoszenie powinno być przekazane wraz z projektem ustawy.

Art. 34 ust. 4b. Regulaminu Sejmu

 

 

Rada Ministrów przesyła wraz z wniesionym przez siebie projektem ustawy zgłoszenia podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem ustawy w trybie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z 2009 r. Nr 42, poz. 337 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622), dołączając jednocześnie informację o kolejności wniesienia tych zgłoszeń.

 

Niestety przeglądając druk sejmowy nr 2772 nie odnalazłem w umieszczonych tam dokumentach nawet informacji o kolejności wniesienia zgłoszeń. Nie ma też wymienionego żadnego podmiotu, który takie zgłoszenie do MF przesłał również w sejmowym wykazie ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANYCH PRACAMI NAD PROJEKTEM USTAWY (wniesione na etapie prac rządowych) – chociaż w tym przypadku to może być też tylko wynik „szybkości wprowadzania danych”.

Jednak biorąc pod uwagę brak jakiejkolwiek wzmianki w dokumentach dotyczących projektu ustawy o tym, że takie zgłoszenia wpłynęły, a także pamiętając o problemach z opublikowaniem w BIP MF tych zgłoszeń jakoś mam wrażenie, że po raz kolejny ktoś o czymś zapomniał.

 

Dlatego też poczekam jeszcze kilka dni, ale jeśli w MF będą mieli klopot z odnalezieniem tych raptem dwóch zgłoszeń, jak już wspomniałem jestem skłonny pomóc i podesłać swoje do Sejmu osobiście (dla mnie w dobie edycji „kopiuj-wklej” to kwestia paru minut, może drobnych korekt aktualizacyjnych i kilku złotych za przesyłkę, a w MF przecież wszyscy tacy zapracowani...).

 

A tak kiedyś w wolnej chwili chyba przyjrzę się i innym projektom ustaw przesyłanym do Sejmu by sprawdzić czy to wyjątek, czy reguła w przypadku gdy dysponentem projektu na etapie przygotowań jest MF, a może to tylko problem ustawy budzetowej? Mam wrażenie, że dwa lata temu też się nasze zgłoszenia "zapodziały" i do Sejmu nie dotarły.

Na marginesie może też warto poszperać w orzecznictwie jakie to też konsekwencje niesie dla procedury legislacyjnej.

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla