Kolejna porcja wiadomości z Departamentu Służby Cywilnej...

To już 21 numer Biuletynu. I kolejna garść wiadomości zebranych w jednym miejscu - w większości znanych stałym "bywalcom" na stronie internetowej DSC. Ale nie każdy codziennie korzysta z internetu, a i formuła biuletynu też chyba dla wielu jest bardziej przystępna.

Nie ma sensu powielać tych informacji tutaj, trzeba po prostu pobrać biuletyn i przeczytać. Ale przy okazji akurat rozpoczętych sejmowych prac nad projektem ustawy budżetowej chyba warto przytoczyć przedstawione w Biuletynie stanowiska Szefa Służby Cywilnej, o których kilka razy już i wcześniej pisaliśmy oraz kilka "liczb" ostatecznie wpisanych do projektu ustawy...

 

Stanowiska Szefa Służby Cywilnej do projektów ustawy budżetowej na rok 2015

 

Zarówno na etapie wstępnego projektu ustawy budżetowej, jak i na etapie procedowania nad projektem tej ustawy przed przekazaniem go do Sejmu RP, Szef Służby Cywilnej przedstawiał Radzie Ministrów swoje stanowiska w tym zakresie, zwracając uwagę na następujące kwestie:

  • zamrożenie kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej od 2009 r., którego efektem jest spadek konkurencyjności płacowej służby cywilnej (wskazują c jednocześnie, że szczególnie trudna sytuacja ma miejsce w urzędach należących do administracji zespolonej szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz do administracji niezespolonej);
  • niższy (od wnioskowanego)  limit  mianowań urzędników w służbie cywilnej na  rok 2015 (w projekcie zaplanowano limit 200 osób, podczas gdy Szef Służby Cywilnej wnioskował o limit 300 osób na ten rok);
  • niepokojący fakt zmniejszenia środków na działania prorozwojowe (w tym na szkoleniapo wszechne i centralne oraz nie uwzględn ienie  p ropozycji Szefa Służby Cywilnej utworzenia rezerwy celowej na modernizację służby cywilnej).

 

Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2015 – 2017

 

22 września br. Rada Ministrów przyjęła Trzyletni plan limitu mianowań urzędnikóww służbie cywilnej na lata 2015  -  2017 ,  zakładający limity mianowań na poziomie rekomendowanym przez stały Komitet Rady Ministrów, tj.:

- w 2015 r. –  200 osób,

- w 2016 r. –  200 osób,

- w 2017 r. –  240 osób.

Dokument, wraz z projektem ustawy budżetowej na rok 2015 ,  został przekazany do wiadomości Sejmowi RP, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o służbie cywilnej.

 

Limity dla służby cywilnej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015

 

Przyjęty w dniu 22 września br. przez Radę Ministrów projekt ustawy budżetowej na r

ok 2015 zakłada następujące limity dla służby cywilnej:

1) limit mianowań urzędników  –  200 osób (bez zmian względem ustawy na 2014 r.);

2) środki na wynagrodzenia –  w wysokości 7 166 129 tys. zł (wzrost względem ustawy na 2014 r. o 125 330 tys. zł, tj. o 1,8%);

3) środki na szkolenia –  w wysokości 46 081 tys. zł (spadek względem ustawy na 2014 r. o 2 798 tys. zł, tj. o 5,7%).

 

Jednocześnie warto zauważyć, że w wyniku działań Szefa Służby Cywilnej, pomimo ogólnego spadku środków na szkolenia w służbie cywilnej, środki na szkolenia centralne (tj. organizowane przez Szefa Służby Cywilnej) na 2015 rok zaplanowane zostały w kwocie 500 tys. zł, a więc wyższej o 37 tys. zł (tj. o 8,0%) względem ustawy budżetowej na rok 2014.

 

 

W Biuletynie znajdziecie też trochę zapowiedzi najbliższych wydarzeń, w tym kolejnych "Drzwi Otwartych". Tak jak napisałem na wstępie -  wystarczy pobrać biuletyn i przeczytać.

Joomla templates by a4joomla