Staż pracy - jak liczyć?

Dodatek za wysługę lat, nagroda jubileuszowa zależą wprost od stażu pracy. Warto więc znać przepisy na podstawie których się liczy staż pracy, bo nie zawsze musi to być staż u konkretnego pracodawcy, a czasem niektóre przepracowane lata nie dają praw akurat w tym zakresie. Ściągę na ten temat znajdziecie w Rzeczpospolitej – w artykule Co można zaliczyć do stażu pracownika - Małgorzaty Jankowskiej.

Prawo do nagrody

Staż stażowi nierówny

Stosunek pracy – tak

Praca na kontraktach cywilnych – nie

Organy bezpieczeństwa państwa też wyłączone

Dwa miejsca pracy

Staż można zwiększyć

Praca na roli

Kiedy wypłata

 

Dodatek za wysługę lat wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia:

                                  
 

- począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym członek korpusu sc nabył prawo do dodatku za wysługę lat lub prawo do wyższej stawki dodatku za wysługę lat, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

                                                                                                                        - za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku za wysługę lat lub prawa do wyższej stawki dodatku za wysługę lat nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

                                                                                                                                                            Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez członka korpusu służby cywilnej prawa do tej nagrody.

 

Warto zajrzeć do Rzeczpospolitej, szczególnie, że artykuł ten został udostępniony w całości. No i pozostaje odliczać do natępnej "pięciolatki".

Joomla templates by a4joomla