...i po wewnętrznych konsultacjach zostały wysłane do Sejmu.

Z pisma, które dzisiaj mailem otrzymałem z Departamentu Budżetu Państwa w Ministerstwie Finansów (za pośrednictwem KPRM) wynika, że jakimś problemem w dołączeniu mojego zgłoszenia do projektu ustawy budżetowej na 2015 r. przekazanego do Sejmu było ustalenie czy znajduję się w prowadzonym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową i jakie są skutki prawne faktu, że mnie tam nie ma.

Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa – weszła  w życie w 2006 r. Jest to chyba wystarczający czas by się zapoznać z przepisami w niej zawartymi. Nie jest też ani aktem obszernym, ani wielce skomplikowanym. Określa zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontroli zawodowej działalności lobbingowej oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową. Ustawa daje przede wszystkim każdemu podmiotowi  prawo zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia. Określa też zasady, które mają zapewnić by tego rodzaju działania (mające jakby nie było na celu wywarcie wpływu na organy władzy publicznej) były prowadzone metodami prawnie dozwolonymi no i oczywiście jawnie. Podstawowym gwarantem w tym zakresie jest właśnie obowiązek publikacji składanych  zgłoszeń na stronach BIP oraz przekazywanie ich wraz z projektami ustaw do Sejmu. Przy czym nie ma tu żadnego znaczenia, czy zgłoszenie  składa podmiot we własnym imieniu, czy podmiot zajmujący się tym zawodowo. Zdecydowana większość zgłoszeń jest składana właśnie przez podmioty, które występują by chronić interes w odniesieniu do danej regulacji we własnym imieniu. Natomiast w rejestrze podmiotów zajmujących się lobbingiem zawodowo od 2006 r. zarejestrowało się raptem nieco ponad 300 podmiotów. Stąd moje zdumienie, że to właśnie fakt osobistego występowania  kogoś ze zgłoszeniem wprawił  Departament Budżetu Państwa w Ministerstwie Finansów w taką konsternację. Dziwi mnie również to, że dopiero gdy zacząłem poszukiwać gdzież to się zapodziało moje zgłoszenie, rozpoczęto sprawdzanie cóż z takim dokumentem należy zrobić i wszczęto wewnętrzne konsultacje by ustalić zasadność bądź nie, przekazania zgłoszenia do Sejmu. Trochę się tu oczywiście powtarzam, ale czasu było sporo. Moje zgłoszenie wpłynęło do MF w dniu 11.08.2014 r.  Dość długo czekało na ujawnienie na stronach BIP MF i RCL. Dziwnym zbiegiem okoliczności pojawiło się tam dopiero  po upublicznionych na portalu moich pytaniach na ten temat. Już wtedy ktoś mógł sobie zadać trochę trudu i doczytać, co też oprócz tego obowiązku ciąży na dysponencie przygotowywanego aktu prawnego. Również już wtedy powinny być rozpatrzone wątpliwości jeśli ktoś faktycznie je miał, w jakim charakterze występuję. Chociaż wynika to wprost z mojego zgłoszenia. Do mojego zgłoszenia nie zostało dołączone zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, które miałbym obowiązek przedłożyć gdybym występował w ramach zawodowej działalności lobbingowej. Dlatego też nieodnalezienie mnie w rejestrze nie powinno nikogo dziwić, bo było oczywiste. No i przede wszystkim nie miało żadnego znaczenia dla obowiązku przekazania zgłoszenia do Sejmu wraz z projektem ustawy. 

 

Poszukiwania rozpocząłem już jakiś czas temu. Ale opłacilo się - zguba się znalazła. Tłumaczenie otrzymałem wprawdzie kuriozalne, ale ostatecznie  po uzyskaniu w powyższym zakresie pozytywnej opinii (bliżej nieznanego gremium), pismem z dnia 4 listopada 2014 r. skierowanym do Marszałka Sejmu RP, Ministerstwo Finansów przekazało do Sejmu RP dwa zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem ustawy budżetowej na rok 2015.

Ciekaw jestem jakie czynności podejmie Kancelaria Sejmu  lub Komisja Finansów Publicznych, a może Minister Finansów by powiadomić jak najszybciej posłów, że nie pracowali do tej pory z kompletem dokumentów dotyczących projektu ustawy budżetowej na 2015 r. Na dzisiaj pojawiły się na stronie sejmowej w grupie zgłoszeń przesłanych bezpośrednio do Marszałka Sejmu (łącznie jest ich więc w tej chwili sześć). Akurat te dwa raczej powinny się pojawić jak już w drugiej zakładce - zgłoszeń zgłoszonych na etapie prac rządowych, ale może to te, które Marszałek Sejmu odnalazł w swojej skrzynce mailowej, bo swego czasu też je od nas otrzymał gdy zauważyliśmy, że MF zapomniało cheeky

 

.

Joomla templates by a4joomla