sluzba_cywilna_logo

W nawiązaniu do wcześniejszego artykułu warto zauważyć, iż  30 marca 2011 r. Sławomir Brodziński przekazał Prezesowi Rady Ministrów Donaldowi Tuskowi

„Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby w 2010r.”

[...]

Sprawozdanie składa się z trzech części podzielonych na rozdziały. Pierwsza prezentuje stan służby cywilnej w 2010 r. Druga przedstawia informacje o realizacji zadań służby cywilnej przez Szefa Służby Cywilnej i dyrektorów generalnych

urzędów. Trzecia zawiera wnioski wypływające z informacji zawartych w dwóch pierwszych częściach sprawozdania i przedstawia niektóre planowane działania.


Syntetyczna informację zawartą w poszczególnych częściach sprawozdania uszczegóławia 14 załączników (wykresy, tabele).

Nie ukrywam, że najbardziej interesują mnie owe wnioski i planowane działania, zawarte w części trzeciej.

Czekamy zatem na publikację przedmiotowego dokumentu na stronie Departamentu Służby Cywilnej...

Joomla templates by a4joomla