Komisja do Spraw Kontroli Państwowej  posiedzenie nr 134  22-10-2014

porządek obrad:

– rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2015 (druk 2772) w zakresie:

 

1) części budżetowej 07 – Najwyższa Izba Kontroli:

– dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2;

2) części budżetowej 12 – Państwowa Inspekcja Pracy:

– dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2.

...

Przegladając zapis przebiegu posiedzenia zauważyłem, że jednak można się pochylić nad sytuacją niektórych pracowników administracji publicznej. Ale robi się to często bardzo wybiórczo. No i nie zawsze słuszne uwagi trafiają na podatny grunt.

 

Poseł Arkadiusz Czartoryski:

...Tak się składa, że pan prezes Wojciech Kutyła, nieobecny prezes Kwiatkowski, byliście panowie ministrami rządu w ostatnich latach, przepraszam, może tak na przyszłość dla pana prezesa. Pracowaliście państwo w administracji rządowej, w ministerstwach, sprawiedliwości i zdrowia i orientujecie się doskonale – bo chciałem tutaj zapytać i państwa, ale też chciałem podjąć dyskusję na posiedzeniu Komisji do Spraw Kontroli Państwowej – dlaczego mamy taką sytuację, że z jednej strony słusznie NIK podnosi, że w gospodarce płace wzrastają, ale jeżeli chodzi o administrację państwową, to mamy sytuację, że od siedmiu lat zablokowane są wzrosty płac. Członek Rady Służby Cywilnej pan Tadeusz Woźniak opublikował szereg wypowiedzi w mediach, po spotkaniu z przedstawicielami rządu, w których stwierdził, że przedstawiciel ministra finansów na spotkaniu z Radą Służby Cywilnej przekonywał, że dobro państwa wymaga zamrożenia płac na kolejny rok. W efekcie rząd zdecydował, że w 2015 r. służba cywilna też nie otrzyma podwyżek i będzie to siódmy rok zamrożenia płac. Chciałbym tę dyskusję podjąć w kontekście proponowanego wzrostu wynagrodzeń w NIK, że powinniśmy bardziej kompleksowo zwrócić uwagę na administrację publiczną w Polsce, zwłaszcza że przed chwileczką mieliśmy dyskusję na temat właśnie płac w regionalnych izbach obrachunkowych. Ja tylko zwracam na to uwagę, bo nie chcę kwestionować wyliczeń, że ten wzrost wynagrodzeń w NIK jest konieczny, o 5,1%, natomiast kieruję te słowa również pod rozwagę Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, zwłaszcza do państwa parlamentarzystów z koalicji rządzącej, ażebyśmy starali się dosyć obiektywnie oceniać wszystkie działy administracji w Polsce...

 

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz:

...O kwestii wynagrodzeń w Państwowej Inspekcji Pracy mówiliśmy nie raz i to, na co zwrócił uwagę pan przewodniczący Pięta, rozwarstwienie między wynagrodzeniami pracowników Najwyższej Izby Kontroli a wynagrodzeniami pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, które następuje w ostatnich latach, praktycznie sprawiło, że nasze wynagrodzenia, w Państwowej Inspekcji Pracy w bieżącym roku, średnia płaca, to jest 5240 zł, czyli – domyślam się – że to jest połowa mniej więcej przeciętnej płacy w Najwyższej Izbie Kontroli. Od 2009 r. – bo to był ostatni rok, kiedy nastąpił wzrost funduszu wynagrodzeń w Państwowej Inspekcji Pracy, wówczas jeszcze można było przeprowadzić podwyżki dla wszystkich pracowników Państwowej Inspekcji Pracy – praktycznie od 2010 r. ustawami okołobudżetowymi, tak jak inne jednostki, mamy zamrażany fundusz płac.

Natomiast zwrócę uwagę Wysokiej Komisji na problem utrzymania i pozyskiwania kadr. Naprawdę jest coraz gorzej. Jeżeli Państwową Inspekcję Pracy chcemy utrzymywać na jak najwyższym poziomie merytorycznym, musimy pozyskiwać i utrzymywać fachowców na jak najwyższym poziomie merytorycznym. Fundusz płac, którym dzisiaj dysponujemy, niestety jest jako kołdra finansowa coraz krótszy i coraz gorszy. Zwracamy również na to uwagę przy dezyderacie, który Wysoka Komisja niedawno przyjmowała. Jest to problem naprawdę coraz bardziej realny i z punktu widzenia Państwowej Inspekcji Pracy, jeśli mogę apelować, to ten wniosek, który zgłosił pan przewodniczący Pięta, bardzo bym prosiła o przyjęcie w opinii Komisji. Dziękuję...

 

Przewodniczący poseł Andrzej Kania:

...Dziękuję bardzo. Myślę, że ten wniosek jest jak najbardziej zasadny, bo nawet rozmawiając wielokrotnie na posiedzeniach Komisji uważamy, że Państwową Inspekcję Pracy trzeba bardzo mocno porównywać z Najwyższą Izbą Kontroli. Tak powinno być także w kwestii płac. Czy ktoś jeszcze z pań i panów posłów lub zaproszonych gości chciałby zabrać głos? Nie widzę.

Poseł koreferent zgłosił wniosek o pozytywne zaopiniowanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2015, druk 2772, w zakresie części budżetowej 12 – Państwowa Inspekcja Pracy z wnioskiem, aby płace pracowników Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r. wzrosły o 5,7%, podobnie jak w Najwyższej Izbie Kontroli. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu uznam, że Komisja przyjęła ten wniosek. Sprzeciwu nie słyszę. Stwierdzam, że Komisja pozytywnie zaopiniowała rządowy projektu ustawy budżetowej, druk nr 2772, na rok 2015 wraz z sugestią, uwagą o płacach pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, w zakresie części budżetowej 12 – Państwowa Inspekcja Pracy.

Do przedstawienia opinii Komisji do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych w zakresie części budżetowej 12 proponuję upoważnić posła Jarosława Piętę. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu uznam, że Komisja przyjęła ten wniosek. Sprzeciwu nie słyszę. Bardzo dziękuję...

 

Powoli będę przeglądał stenogramy i innych posiedzeń, może jeszcze parę "złotych myśli" się trafi...

 

 

Joomla templates by a4joomla