money

Przeglądam rządowe założenia do ustawy budżetowej na rok 2012. Szukam danych na temat wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. I co widzę ? [...]

Cytat:

[...]Elementem wzmacniającym efekt reguły dyscyplinującej jest

przewidywane utrzymanie w 2012 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach państwowej sfery budżetowej

.

Ponadto przy opracowaniu planów wydatków na wynagrodzenia, należy zwrócić również uwagę na inne elementy wchodzące w skład funduszu wynagrodzeń.

W 2012 r. wydatki jednostek sektora finansów publicznych

, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego,

na

:
·

wynagrodzenia osobowe

,
· wynagrodzenia bezosobowe (z wyjątkiem honorariów),
· honoraria (wynagrodzenia z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi),
·

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

,
·

dodatkowe wynagrodzenia roczne

dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
· wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,

nie powinny być łącznie wyższe niż wydatki poniesione na ten cel w roku 2011

.[...]

 

Tyle cytat. To dopiero założenia, ale musicie przyznać, nie rokują dobrze. Odsyłam do lektury całego dokumentu.

Joomla templates by a4joomla