Dość wcześnie, bo tuż po Nowym Roku zabrano się za przygotowania do tegorocznej edycji postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej. W BIP KPRM opublikowano wzór zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w służbie cywilnej w roku 2015 oraz wzór wniosku o mianowanie w służbie cywilnej absolwenta KSAP w roku 2015.

Osoba przystępująca do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej kieruje zgłoszenie do Szefa Służby Cywilnej, składając je w siedzibie KSAP (która prowadzi to postępowanie) albo drogą pocztową pod adresem KSAP z dopiskiem „zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego”.

Do zgłoszenia dołącza się dowód wniesienia na rachunek bankowy KSAP opłaty za przystąpienie do postępowania – w roku 2015 opłata ta wynosi 612,50 zł.

Formularz zgłoszenia do postępowania, w postaci umożliwiającej wypełnienie i wydruk, dostępny jest na stronach Internetowego Systemu Zgłoszeń KSAP (http://www.ksap.gov.pl/pksc/). Absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej kierują wypełnione wnioski o mianowanie w służbie cywilnej bezpośrednio do Szefa Służby Cywilnej (na adres KPRM).

Zarówno zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego, jak i wniosek o mianowanie w służbie cywilnej absolwenta KSAP, składać można od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja.

Linki:

• Zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w służbie cywilnej (http://www.ksap.gov.pl/pksc/)

• Wniosek o mianowanie w służbie cywilnej absolwenta Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (http://bip.kprm.gov.pl/download/75/11791/wniosek2015.rtf)

• Rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (http://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/1695.pdf)

 

źródło: dsc.kprm.gov.pl

Joomla templates by a4joomla