Znowelizowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek. Akt nowelizujący opublikowano w Dzienniku Ustaw pod pozycją 241.

Regulacja dotyczy bezpośrednio pracowników Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wraz ze zmianą treści rozporządzenia dokonano również odpowiednich zmian w treści załącznika nr 3 (tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji).

Joomla templates by a4joomla