Podczas ubiełotygodniowego (17 lutego) posiedzenia Rada rozważyła, następnie poddała pod głosowanie, a w końcu zaopiniowała pozytywnie dwa projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów oraz projekt planu szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2015 rok. O ile pozytywne zaopiniowanie projektów rozporządzeń mogę jakoś zrozumieć, to nie do końca ogarniam logikę Rady w kwestii trzeciej z wymienionych uchwał.

Otóż, na ostatnim posiedzieniu Rada podjęła uchwały:

  • Uchwała 118  dot. projektu rozp. Prezesa RM w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków KSC;
  • Uchwała 119   dot. projektu rozp. Prezesa RM w srawie warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej
  • Uchwała 120  dot. projektu planu szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2015 rok.

Przyznam, że dość niekonsekwentnym w mojej ocenie jest zachowanie szacownego grona, albowiem nie rozumiem faktu pozytywnego zaopiniowania planu szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2015 rok w kontekście podjętej wcześniej (25 września ub.r.) uchwały nr 115.

W uchwale tej Rada negatywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej na rok 2015 w części dotyczącej służby cywilnej. W uzasadnieniu podniesiono wówczas m.in. iż "zmniejszenie w proponowanym na rok 2015 budżecie puli środków na szkolenia członków korpusu służby cywilnej rodzi ryzyko wystąpienia zagrożeń prowadzących do obniżenia jakości wykonywanych zadań i mogących przełożyć się na obniżenie jakości funkcjonowania państwa. Należy zatem uznać, że działanie to nie jest zgodne z interesem i dobrem publicznym." Z resztą uzasadnienie uchwały jest szersze i ciekawsze, odnosi się bowiem również do limitu mianowań oraz zamrożenia na kolejny rok wynagrodzeń.

Co takiego zaszło w procesie myślowym Rady, iż podnosząc we wrześniu ub. r. jakże ciężki argument ryzyka zagrożenia funkcjonowania państwa zaopiniowała negatywnie wartość środków przeznaczonych na szkolenia w służbie cywinej, a obecnie radośnie i pozytywnie wypowiada się na temat planu szkoleń, który jakby nie patrzeć musi się w owych ramach budżetowych mieścić ?

Na marginesie warto dodać, że zmierzamy jako służba cywilna niewątpliwie w dobrym, jedynie słusznym kierunku. Od 2009 roku budżet na szkolenia sukcesywnie malał (i maleje) i wynosił odpowiednio:

  • 2010 rok: 72.519 tyś zł
  • 2011 rok: 71.351 tyś zł
  • 2012 rok: 57.073 tyś zł
  • 2013 rok: 49.459 tyś zł
  • 2014 rok: 48.879 tyś zł
  • 2015 rok: 46.081 tyś zł

Z drugiej strony, czy cokolwiek jeszcze powinno mnie dziwić ? Wnioski, wyciągnijcie sami...

Joomla templates by a4joomla