my brain hurts

Odpowiedzialność urzędników -  krytyczne spojrzenie na radosną twórczość ustawodawcy.

Z zadziwiającym uporem zarówno rząd, jak i parlamentarna większość forsowała projekt ustawy określającej zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

 

Czytając opinie wydane przez Krajową Radę Sądownictwa (27 lipca 2010r.) oraz Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu (3 stycznia 2011r.) mam nieodparte wrażenie, iż ustawodawca, po raz kolejny zapragnął wyważać otwarte drzwi. W obu powołanych wyżej opiniach sygnalizowano między innymi, iż w obowiązującym systemie prawnym istnieją już regulacje zapewniające Skarbowi Państwa skuteczne dochodzenie roszczeń regresowych w stosunku do funkcjonariuszy publicznych i wystarczającym w zasadzie rozwiązaniem byłaby modyfikacja obowiązujących w tym zakresie przepisów, zamiast tworzenie kolejnych, w znacznej mierze powielających istniejące rozwiązania. Po co zatem powstała ta ustawa ?

Wiem, że nie doczekam się odpowiedzi, więc

przyjmijmy założenie, że ustawodawca jest w swej twórczości racjonalny i poczekajmy najpierw na podpis prezydenta pod nowym prawem, a następnie na praktyczne tegoż stosowanie.


cdn.

Joomla templates by a4joomla