portal_niezaleny

W dniu 6 maja br. zwróciliśmy się oficjalnie do Departamentu Administracji Podatkowej, Dyrektorów Izb Skarbowych oraz Naczelników Urzędów Skarbowych o przekazanie pewnej informacji [...]

Mianowicie wystąpiliśmy z prośbą o przekazanie

pracownikom komórek AP

informacji o działających w ramach naszego forum tematach tymże komórkom poświęconym:


Szanowni PaństwoW związku z przeprowadzoną od 1 stycznia br. reorganizacją urzędów skarbowych w strukturach tych instytucji powstały obligatoryjnie komórki, które dotąd funkcjonowały jedynie w nielicznych jednostkach - komórki analiz i planowania (AP).Jak wskazuje dotychczasowa, kilkumiesięczna praktyka, dokonane zmiany w strukturach urzędów nie pociągnęły jednak za sobą jednolitych rozwiązań, dotyczących zwłaszcza przedmiotowego zakresu działania tych komórek, doboru personelu o kwalifikacjach adekwatnych do nowych zadań itd. Mocno odczuwalny jest też brak jakichkolwiek szkoleń, pozwalających pracownikom tych komórek poznać nowe zadania, czy też zdobyć nowe umiejętności, niezbędne do prawidłowej realizacji powierzonych obowiązków.Ponieważ jednak jako członkowie korpusu służby cywilnej zobowiązani jesteśmy również do samodzielnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, narodził się pomysł wzajemnej wymiany doświadczeń i informacji użytecznych w pracy komórek AP.Mając na uwadze opisane powyżej okoliczności, a w szczególności fakt, iż komórki analityczne działają tylko w nielicznych urzędach skarbowych od dłuższego czasu (z reguły zaś są to nowe komórki organizacyjne w strukturach), a zarazem pamiętając o tym, że po 1 stycznia br. do komórek AP trafili pracownicy z najróżniejszym doświadczeniem i różnych specjalności, podjęliśmy inicjatywę stworzenia miejsca, w którym pracownicy komórek AP mogą dzielić się zarówno wiedzą i doświadczeniem, jak również uzyskać odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się w codziennej pracy.Informujemy, że na Forum Pracowników Korpusu Służby Cywilnej, pod adresem: www.sluzba-cywilna.pl/forum aktywnie działa Analityczna Grupa Wsparcia: http://www.sluzba-cywilna...wforum.php?f=51 Jest to miejsce, gdzie możliwe jest bezpośrednie nawiązanie kontaktów z pracownikami komórek AP z innych urzędów skarbowych.W sytuacji, gdy na wszystko brak środków finansowych, nie do końca jest jasne, czym się kto w urzędzie właściwie zajmuje, szkoleń specjalistycznych jest niewiele - zachęcamy do tej formy zdobywania wiedzy oraz wymiany informacji mogących być przydatnymi w codziennej pracy.Prosimy o rozpowszechnienie niniejszej informacji wśród Państwa pracowników, w szczególności zaś o przekazanie jej pracownikom komórek AP w Państwa urzędach.Z wyrazami szacunkuRedakcja Portalu


http://www.sluzbacywilna.info.pl/Joomla templates by a4joomla