Stanowisko z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie radców prawnych - członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Finansów

Profile

Wydawałoby się, że akurat te normy w ustawie o służbie cywilnej są dość zrozumiale zapisane:

Art. 80.

1. Członek korpusu służby cywilnej nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do służby cywilnej.

2. Urzędnik służby cywilnej nie może podejmować zajęć zarobkowych bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu.

3. Przepis ust. 2 ma zastosowanie do pracowników służby cywilnej zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej.

4. Dyrektorowi generalnemu urzędu pisemnej zgody na podjęcie zajęcia zarobkowego udziela Szef Służby Cywilnej. Dyrektor generalny urzędu, wnioskując do Szefa Służby Cywilnej o udzielenie zgody, załącza pisemną opinię kierownika urzędu.

Niestety nadal sprawiają one problemy naszym pracodawcom. W różnorakich wewnętrznych zarządzeniach, instrukcjach zdarza im się rozciągać obowiązek uzyskania zgody na dodatkowe zarobkowanie na wszystkich członków korpusu służby cywilnej. Kilka razy pisałem już o tym na naszym forum, wydawało mi się, że temat nie jest aż tak medialny (a problem raczej z akademickich) by poruszyć go także na portalu.

Jednak konsolidacja izb i urzędów skarbowych odkurzyła problem. Dla wielu z nas pojawił się nowy pracodawca. Codziennie zapoznajemy się z kolejnymi nowymi zarządzeniami, często obowiązującymi od 1 kwietnia 2015 r. chociaż „papier jeszcze gorący”, a i wersja elektroniczna dopiero co zawitała na stosownej stronie intranetowej. Ponieważ różnie to jest regulowane w poszczególnych jednostkach warto może zapoznać się ze stanowiskiem samorządu radców prawnych, którzy z reguły gdzieś dorabiali (często w urzędzie mając niepełny etat). Prawie wszystkie przedstawiane argumenty spokojnie w razie potrzeby mogą wykorzystać i inni pracownicy, gdyż nie dotyczą tylko radców, a wszystkich członków korpusu służby cywilnej nie będących urzędnikami mianowanymi i nie pełniących wyższych stanowisk.

Krótki artykuł w Rzepie,

a stanowisko KRRP tutaj.

Bardzo jestem ciekaw jak zareaguje Szef Służby Cywilnej na prośbę o bezzwłoczne podjęcie działań zmierzających do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

Wszak już od dawna na stronie DSC w zakładce Pytania i odpowiedzi sprawa wydawała się wyjaśniona:

…Mając na uwadze przedstawiony stan prawny, należy stwierdzić, że ustawowo sformułowany zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu dotyczy jedynie świadczenia pracy na podstawie nawiązanego stosunku pracy. Oznacza to możliwość podejmowania przez pracownika służby cywilnej, bez zgody dyrektora generalnego urzędu, dodatkowej pracy, której wykonywanie nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy, tym samym nie wypełnia dyspozycji art. 80 ust. 1 ustawy…

Niby jasne, proste, a jakoś jak widać nadal nie dla wszystkich zrozumiałe.

Mam nadzieję, że nie będziecie musieli korzystać z argumentów przedstawionych w stanowisku KRRP. A jeśli gdzieś wkradł się jakiś oczywisty błąd do zarządzenia, instrukcji, wzoru prośby o zgodę lub w jakichś wytycznych to bez zbędnej zwłoki zostanie wyeliminowany. W przeciwnym razie wróci nam dylemat dopiero co omawiany – naszych obowiązków w kontekście łamania prawa przez przełożonego.  

 

Joomla templates by a4joomla