Studenci po doświadczenie do urzędu...

ProfileRada Ministrów 3 marca br. przyjęła Zalecenia dotyczące praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych w 2015 r. Zalecenia mają na celu przygotowanie, a następnie zorganizowanie – w urzędach i jednostkach podległych rządowi – wysokiej jakości praktyk zawodowych dla studentów. W dokumencie określono jednostki rządowe, które w 2015 r. organizują praktyki studenckie, obowiązki tych jednostek i organów rządowych oraz przedstawiono wytyczne dotyczące zapewnienia jakości praktyk i harmonogram działań w 2015 r. Głównym celem Zaleceń jest zwiększenie możliwości zdobycia przez studentów doświadczenia zawodowego i podniesienia kompetencji. Ułatwi to absolwentom uczelni przechodzenie z etapu edukacji do etapu zatrudnienia. Do 30 kwietnia br. pozyskano deklaracje organizacji 16.600 miejsc praktyk w ponad 1500 urzędach i jednostkach administracji rządowej.
Na  stronach DSC można zapoznać się z prezentacjami wprowadzającymi w tematykę praktyk studenckich w administracji rządowej w 2015 r. Jest szereg  przydatnych informacji które pomogą poruszać się po niezbędnych dokumentach oraz i innych stronach internetowych poświęconych praktykom, także prezentowanych w BIP. Dzięki tym informacjom studenci i organizatorzy praktyk poznają zasady rekrutacji studentów na praktyki przez urzędy i jednostki w administracji rządowej. Rekomendowane dokumenty wzorcowe nie wykluczają korzystania przez urzędy/jednostki i uczelnie z własnych, np. dotychczas stosowanych, o ile zawierają niezbędne dane, o których mowa we wzorach. Zamieszczono również wykaz urzędów oraz jednostek podległych i nadzorowanych przez ministrów, w których organizuje się praktyki studenckie. Już wkrótce wymienione podmioty będą publikować oferty praktyk na stronie oferty.praca.gov.pl. Wykaz i oferty będą na bieżąco aktualizowane.
 
 
 
Joomla templates by a4joomla