15 maja się zbliża - czas na oświadczenia majątkowe

Profile

Dla dużej części członków korpusu służby cywilnej (większości pracowników administracji skarbowej) zbliża się termin złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 8b ust. 1 ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Część członków korpusu służby cywilnej podlegających temu obowiązkowi na podstawie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne już się z niego mam nadzieję wywiązała (m.in. osoby pełniące wyższe stanowiska kierownicze lub z nimi równorzędne płacowo, urzędnicy służby cywilnej), gdyż dla nich termin ten upłynął 31 marca. Natomiast dla reszty pracowników administracji skarbowej termin ten upływa 15 maja. Wzór oświadczenia pewnie macie na stronach swoich instytucji, ale możecie skorzystać też z tego.

Co i jak wypełnić? – nie odważę się tu na porady, gdyż wprawdzie od lat sam również je wypełniam, ale nie mam większych problemów tylko dlatego, że w większości punktów wpisuję „nie posiadam” lub nie dotyczy”. A i to nie jestem pewien, czy udało mi się je wypełnić prawidłowo.

Możliwe, że to już ostatnie oświadczenie w tej formie. Trwają prace nad nowymi regulacjami w tym zakresie. Z projektem ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne możecie zapoznać się na stronach RCL. Ustawa ma na celu uporządkowanie dotychczasowych rozproszonych w różnych aktach  uregulowań dotyczących składania oświadczeń majątkowych. Ma też ujednolicić szereg odmiennych zasad, które obowiązują poszczególne grupy osób obowiązane do składania oświadczeń. Założeniem projektowanej ustawy jest również zastosowanie spójnych kryteriów dotyczących objęcia obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych – tak aby obowiązek ten dotyczył na równych zasadach wszystkich tych stanowisk i funkcji publicznych, z których zajmowaniem wiąże się odpowiedzialność bądź współodpowiedzialność za podejmowanie istotnych decyzji lub za zarządzanie środkami publicznymi. Czy to się udało/uda – zobaczymy po zakończeniu procesu legislacyjnego. Jedno jest pewne, krąg osób obowiązanych  do składania oświadczeń znacznie wzrośnie. W trakcie konsultacji publicznych wpłynęło sporo uwag, warto również zapoznać się z opinią Rady Legislacyjnej.

Czy projektodawca zdąży przeprowadzić ten projekt za tej kadencji Sejmu? – mam wątpliwości.

Ale jeszcze w tym roku wypełniajmy „po staremu” i nie czekajmy do końca, szczególnie że po konsolidacji być może nowy pracodawca ma trochę inne zwyczaje co do formy i sposobu ich przyjmowania..

Joomla templates by a4joomla