„Nie taki fiskus straszny, jak go malują” to krótkie omówienie badań CBOS z września 2014 r., gdzie ankietowanych poproszono o opinię o zmianach w sposobie pracy urzędów skarbowych w ciągu poprzednich trzech lat (6% badanych zmiany oceniło negatywnie, 37% pozytywnie, reszta nie dostrzegła zmian lub nie miała zdania). Odniesiono się również do badania CBOS z czerwca 2013 r., z których wynika, że odsetek osób dobrze oceniających działalność urzędów skarbowych jest wyższy w grupie osób, które samodzielnie rozliczają się ze skarbówką (49% ocen pozytywnych). Wnioski? „Może to świadczyć o tym, że złe opinie o urzędach skarbowych czasem wynikają bardziej z pogłosek niż osobistych doświadczeń”. „Mimo nagłaśnianych przez media konfliktów podatników ze skarbówką jej obraz w oczach społeczeństwa nie jest taki zły, jak można by sądzić”. Czyżby samokrytyka?

Wniosek z tego jest taki: skarbówka działa względnie dobrze i klienci są raczej zadowoleni z obsługi. Czy może być lepiej? Jasne, trzeba tylko w skarbówkę (czytaj: ludzi tam pracujących) zainwestować (czytaj: wyłożyć kasę) głównie w wynagrodzenia i szkolenia, stwarzając im warunki stabilnego i godnego zatrudnienia.

 

A co się robi?

 

Podstawowym celem zmiany ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 z późn. zm.) jest stworzenie prawnych warunków wzmocnienia organizacyjnego administracji podatkowej, podniesienie jej sprawności działania oraz zapewnienie większej elastyczności wykorzystania zasobów kadrowych administracji podatkowej to jest urzędów i izb skarbowych. Wskazane powyżej zadania usprawnienia procesu poboru należności podatkowych i efektywności funkcjonowania administracji podatkowej, wynikają m.in. z rekomendacji Rady Unii Europejskiej dla Polski (tzw. CSR – Country specific recommendation) i zostały również wprowadzone do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2014-2017, który w ramach Programu Konwergencji (Aktualizacja 2014) zakłada, że istotnym czynnikiem mającym wpływ na skuteczność administracji podatkowej jest odpowiednia struktura jej organizacji, która musi nadążać za zmieniającą się rzeczywistością gospodarczą. Z tego względu prowadzone są prace zmierzające do konsolidacji procesów pomocniczych realizowanych w izbach i urzędach skarbowych. Skuteczność administracji podatkowej jest oceniana również przez pryzmat jakości obsługi podatników. Kładziony jest duży nacisk na poprawę tego elementu funkcjonowania administracji, m.in. poprzez zwiększenie wykorzystywania elektronicznych form kontaktu z podatnikami, co powinno mieć także wpływ na podniesienie stopnia przestrzegania przepisów podatkowych.”

 

Czyż nie brzmi to „mądrzej” niż takie małostkowe życzenia podatników: chcemy urzędnika wykształconego, dobrze opłacanego i rozsądnie działającego. Władza wie jednak lepiej. Dlatego zamrożenie płac trwa, szkoleń, zwłaszcza sensownych brak, w unormowaniach nas dotyczących trudno doszukać się jakiś szczególnych przywilejów grupowych zachęcających do związania swojej przyszłości z pracą w skarbowości (wręcz przeciwnie, co niektórzy planują odebranie stażowego i jubileuszówki), o rozsądnym działaniu trudno mówić bez szyderczego uśmiechu na twarzy.

 

Miłego dnia życzę.

 

Joomla templates by a4joomla