!!!Piątek - 15 maja!!!

Profile

Wprawdzie w ostatnią niedzielę już wspominałem o tym obowiązku, ale ponieważ jutro mija termin – tym ostatnim spóźnialskim warto może jeszcze raz „zadzwonić”. Zgodnie z art. 8b ust. 1 ustawy o urzędach i izbach skarbowych  (w brzmieniu obowiązującym od 01.04.2015 r.) pracownicy izb skarbowych będący pracownikami służby cywilnej są obowiązani składać corocznie, w terminie do 15 maja, oświadczenie majątkowe. Oświadczenie składa się kierownikowi jednostki, w której osoba jest zatrudniona.

Kto się pospieszył i złożył oświadczenie przed prima aprilisem miał obowiązek dołączenia jako załącznika – kserokopii zeznania o wysokości dochodu w roku podatkowym i jego ewentualnych korekt. Aktualnie z tego co się zorientowałem w wielu izbach skarbowych nie zauważono tej zmiany i nadal załącznik jest wymagany. W niektórych nawet dorobiono nie wynikającą z żadnych norm tezę o konieczności równego traktowania pracowników w tym zakresie i stąd wyinterpretowano, iż w tym roku nawet po 1 kwietnia jeszcze żąda się kserokopii zeznań, by wszyscy pracownicy złożyli je w identyczny sposób. Dość oryginalne podejście, ale powoli już co raz mniej mnie dziwi.

Nie martwcie się więc, jeśli zapomnicie jutro do pracy zabrać zeznania. Ważne byście wypełnili i złożyli oświadczenie jeśli do tej pory nie było na to czasu.

Joomla templates by a4joomla