paragraf-221x300

W Dzienniku Ustaw nr 94 poz.552 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie

nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe

.[...]

 

 

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady i sposób wydawania funkcjonariuszom finansowych organów postępowania przygotowawczego upoważnień do nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe;
2) szczegółowe zasady nakładania kary grzywny i sposób jej uiszczania;
3) sposób ewidencjonowania grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego;
4) organy właściwe w sprawach rozliczania formularzy mandatu karnego;
5) wzór formularza mandatu karnego.

Rozporządzenie wchodzi w życie 25 maja 2011r.

 

Do pobrania: tutaj

Joomla templates by a4joomla