Polemika w DGP – Robert Barabasz

Profile

Na artykuł opublikowany w Dzienniku Gazecie Prawnej - „Służba cywilna boi się upomnieć o podwyżki”, o którym pisaliśmy i my na portalu zareagował również Robert Barabasz, przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej NSZZ „Solidarność. Dzisiaj w  DGP jego artykuł polemiczny – „NSZZ „Solidarność: Podziękujemy rządowi przy urnach”

Przypomniał miedzy innymi, że w sprawie wynagrodzeń w stosunku do pracowników służby cywilnej ma miejsce nadużycie dominującej pozycji państwa. Ze względu na fakt, że jesteśmy pozbawieni prawa do strajku  pracodawca (rząd) ma faktyczne kompetencje do jednostronnego kształtowania wysokości naszych wynagrodzeń.  Podkreślił także, iż wbrew temu, co twierdzi cytowany w artykule ekspert, nie było żadnej dyskusji nad projektem ustawy budżetowej na 2016 rok w zakresie podwyżek płac. Natomiast Sekcja Krajowa Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej przygotowała i przekazała swoje stanowisko w sprawie rządowych prognoz podstawowych wskaźników makroekonomicznych, stanowiących podstawę prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2016. Ponadto odbyła spotkania z szefem służby cywilnej, na których szeroko informowała o sytuacji pracowników zatrudnionych w administracji rządowej. Sekcja bierze także udział w posiedzeniach komisji sejmowych, spotyka się z posłami i senatorami.

Potwierdził natomiast w części zasadność tytułu artykułu z 26.05.2015 r. Według Roberta Barabasza pracownicy administracji rządowej boją się o swoje miejsca pracy, a przyczyny to:

...Bezwzględność niektórych dyrektorów generalnych w wielu instytucjach państwowych, którzy świadomie łamią prawo, wyrzucając z pracy liderów związkowych, doprowadziła do zastraszenia osób pracujących w administracji rządowej...

Zaprosił również Redakcję do podjęcia tematyki przestrzegania etyki w służbie cywilnej deklarując współpracę w przedstawieniu przykładów łamania prawa i zastraszania urzędników.

 

A propozycje związkowe  w sprawie wynagrodzeń według informacji na stronie NSZZ „Solidarność” to:

 

…Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien w 2016 r. wynieść nie mniej niż 5,9 proc., w państwowej sferze budżetowej minimum 10,5 proc., a minimalne wynagrodzenie za pracę powinno zwiększyć się o przynajmniej 7,4 proc. - poinformowały we wspólnej propozycji trzy reprezentatywne centrale związkowe...

Joomla templates by a4joomla