Rada Ministrów zaakceptowała propozycję dotyczącą wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r., które ma wynieść 1.850 zł (wzrost o 5,7 proc. w stosunku do 2015 r., obecnie pensja minimalna to 1.750 zł). Tymczasem resort pracy chce też zmian w sposobie ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia. Proponuje, by nie uwzględniać niektórych składników pensji, w tym dodatków (np. za staż pracy) oraz nagród i premii. Taka propozycja powoduje, że pensja minimalna odpowiadałaby nie pełnemu, lecz zasadniczemu wynagrodzeniu pracownika.

Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 6 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.) wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na pełnym etacie nie może być niższe od minimalnej pensji. W tym roku wynosi ona 1750 zł. Do płacy wlicza się przysługujące pracownikowi składniki pensji i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy zaliczone przez GUS do wynagrodzeń osobowych, z wyjątkiem nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę oraz wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach. Przy ustalaniu, czy pracownik zarabia ustawowe minimum należy wliczyć dodatki za staż pracy, szczególne jej warunki lub kwalifikacje zatrudnionego oraz premie i nagrody: regulaminowe i uznaniowe.(...)

 

Więcej w temacie przeczytacie TUTAJ

Joomla templates by a4joomla