Na dzisiejszym posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Cyfryzacji szef służby cywilnej, minister Claudia Torres-Bartyzel, przedstawiła sprawozdanie o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2014 r.  Pani minister w swoim wystąpieniu zwróciła szczególną uwagę na słabe strony i zagrożenia w obszarze KSC, do których zaliczyła m.in. niską konkurencyjność płacową służby cywilnej, w szczególności urzędach administracji zespolonej i niezespolonej, bardzo niską dynamikę wzrostu liczby urzędników s.c. spowodowaną ograniczeniami limitu mianowań, spowolnienie procesu profesjonalizacji Korpusu.

Pani minister zaakcentowała spadek zatrudnienia w s.c. w latach 2010 – 2014 o ponad 2,5 tyś etatów, w szczególności w samym 2014r. o 964 etaty.

Zwróciła także uwagę na zwiększający się wskaźnik fluktuacji zatrudnienia w2014r. O ile w czasie kryzysu poziom ten malał, sięgając wartości 5%, o tyle w ubiegłym roku wyniósł on już 6,2%. W niektórych urzędach wskaźnik ten przekracza 20% (np. Główny Inspektorat Farmaceutyczny), albo zbliża się do tego poziomu  (Urząd transportu Kolejowego). Pani minister wskazała na obserwowane negatywne skutki fluktuacji: problemy z realizacją zadań, zapewnienie płynności pracy, odejście pracowników doświadczonych, nowi – niedoświadczeni wymagający szkolenia, przygotowania.

Analizując strukturę zatrudnienia w KSC Pani minister zwróciła również uwagę na "starzenie się" KSC, gdzie członkowie Korpusu w grupie 50+ stanowią 32,3%, a tylko 10% członków Korpusu  to osoby do 30-go roku życia.

Claudia Torres-Bartyzel zwróciła również uwagę na bardzo niskie płace w urzędach powiatowej administracji zespolonej i niezespolonej. Podkreśliła, że ponad 8 tyś członków KSC zarabia poniżej 2000 zł brutto (wliczając w to wynagrodzenie zasadnicze i dodatki), wielu z nich korzysta z opieki społecznej, postawiła też retoryczne pytanie: jak można odczuwać dumę z bycia urzędnikiem, gdy nie udaje się zamknąć budżetu domowego ?

Pani minister wskazała, że prawie 30 tyś osób w KSC zarabia poniżej 2.400 zł brutto (wliczając wszystkie składniki wynagrodzenia). Przestawiła zmiany wynagrodzenia KSC 2009-2014 na tle otoczenia: o ile w gospodarce i samorządach realny wzrost wyniósł ok.11,5%, w KSC nastąpił realny spadek o ponad 3%.

Ponadto w swoim wystąpieniu szefowa służby cywilnej wskazała na obszary wymagające poprawy: zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń oraz limitu mianowani w służbie cywilnej, poprawienie wizerunku oraz zaufania społecznego do administracji.

Po prezentacji sprawozdania odbyła się dyskusja, w której udział wzięli posłowie komisji oraz przedstawiciele społeczni, w tym przedstawiciele organizacji związkowych działających w administracji rządowej.

Niestety, żadnych konstruktywnych i optymistycznych wniosków nie wyciągnięto.

 

Z zapisem całego posiedzenia możecie się zapoznać TUTAJ

Joomla templates by a4joomla