Czy będzie dialog w sprawie naszych wynagrodzeń?

Profile

Nie wiem jakie decyzje podejmą reprezentatywne związki zawodowe. Wrócą do komisyjnego stołu, czy nadal będą bojkotować te spotkania. Nie mniej warto odnotować, że w harmonogramie posiedzenia, które ma odbyć się 26 czerwca br. znalazł się istotny dla nas punkt:

 

Posiedzenie Plenarne Trójstronnej Komisji

2015-06-26 11:30

Miejsce:CPS "Dialog", sala A.

Organizator:MPiPS

Kontakt:M. Mazgało, tel. 22 661 16 26, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Udział:Bezpłatny

Przewodniczący: Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz

 

Tematyka spotkania:

  1. Informacja z posiedzenia zespołu ds. ubezpieczeń społecznych dotycząca zwiększenia wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2016 r.
  2. Informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.
  3. Informacja Ministerstwa Finansów dotycząca założeń projektu budżetu państwa oraz kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2016.
  4. Sprawy różne.

 

(wyróżniłem punkt trzeci, ale właściwie to i drugi chyba należało)

 

 

Terminarz konsultacji i podejmowania decyzji przewiduje:

 

 

Ustawa o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego

* do 10 maja – strona rządowa przedstawia Komisji wstępną prognozę wielkości makroekonomicznych przyjętych do prac nad projektem ustawy budżetowej na rok następny.

* do 20 maja – strony pracowników i pracodawców przedstawiają wspólną propozycję w sprawie wzrostu w następnym roku: – wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, a także minimalnego wynagrodzenia za pracę, – emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

* do 25 maja – przy braku wspólnej propozycji każda ze stron może przedstawić własne propozycje w każdej ze ww. spraw.

* do 30 maja – przy braku wspólnego stanowiska strony każda z organizacji przedstawia własne propozycje w ww. sprawie.

* do 15 czerwca – strona rządowa przedstawia Komisji założenia projektu budżetu państwa na rok następny.

* do 20 lipca – strony pracowników i pracodawców zajmują wspólne stanowisko w sprawie założeń do projektu ustawy budżetowej.

* do 25 lipca – przy braku wspólnego stanowiska każda ze stron zajmuje własne stanowisko.

* do 31 lipca – przy braku wspólnego stanowiska stron, każda z organizacji przedstawia własne stanowisko.

nie później niż 20 dni przed przedstawieniem projektu ustawy budżetowej Sejmowi, strona rządowa przedstawia Komisji projekt ustawy budżetowej.

nie później niż 6 dni roboczych po dniu w którym strony pracowników i pracodawców otrzymali projekt ustawy budżetowej zajmują wspólne stanowisko.

w ciągu 3 dni roboczych, gdy partnerzy społeczni nie zajmą wspólnego stanowiska strony mogą zająć własne stanowiska.

w ciągu następnych 2 dni roboczych przy braku stanowiska strony każda z organizacji reprezentatywna w Komisji przedstawią swoją opinię.

 

Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

do 15 czerwca– Rada Ministrów przedkłada Komisji propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok następny oraz informację o: − prognozowanej dynamice produktu krajowego brutto, − prognozowanych zmianach cen towarów i usług konsumpcyjnych, − prognozowanym wzroście wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w sektorze przedsiębiorstw, − prognozowanym zatrudnieniu w gospodarce narodowej, − prognozowanych zmianach w stopie bezrobocia, − prognozowanym zatrudnieniu w państwowej sferze budżetowej, − wynagrodzeniach z roku poprzedniego pozostałych pracowników państwowej sfery budżetowej nie objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.

do 20 lipca– Komisja powinna uzgodnić wysokość średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok następny. Jeżeli Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych uzgodni, w drodze uchwały, wysokość średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, Rada Ministrów jest zobowiązana do uwzględnienia w projekcie ustawy budżetowej wynagrodzeń zapewniających osiągnięcie uzgodnionej wysokości wskaźników.

Jeżeli w terminie do dnia 20 lipca nie nastąpi uzgodnienie stanowiska Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, Rada Ministrów przyjmie do projektu ustawy budżetowej średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok następny, z tym że nie mogą być one niższe od wskaźników zawartych w propozycji przedstawionej Komisji.

 

Od wielu lat Komisja nie potrafiła wypracować wspólnych stanowisk, wcześniej ze względu na zbyt  duże rozbieżności pomiędzy stanowiskami stron, a w ostatnich latach z prozaicznej przyczyny – nieobecności przy stole związków zawodowych. Czy w tym roku jest szansa na „nowe otwarcie”?

Trochę się zastanawiałem co oznacza informacja „Udział: Bezpłatny”. Chyba nie chodzi o członków Komisji, którzy zamiast ewentualnie płacić, raczej otrzymują ryczałt za udział w posiedzeniach. Czyżby w posiedzeniu mogli uczestniczyć też widzowie? W regulaminie prac Komisji nie zauważyłem takiej możliwości. Zresztą w tym terminie i tak nie jest możliwe bym odwiedził stolicę.

A może wreszcie podjęto decyzję, że nie będą otrzymywać wynagrodzenia póki się nie dogadają? cheeky

Joomla templates by a4joomla