31 maja upłynął 3-letni termin wyznaczony instytucjom publicznym na dostosowanie użytkowanych systemów teleinformacyjnych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Z perspektywy tej grupy osób chodzi przede wszystkim o odpowiednie dostosowanie i funkcjonowanie stron internetowych administrowanych przez instytucje publiczne. Problem w tym, że nie ma żadnych sankcji za brak realizacji tego obowiązku…

Szczegółowe wymagania określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz.526).

Zgodnie z § 19 tego rozporządzenia w systemie teleinformatycznym podmiotu realizującego zadania publiczne służące prezentacji zasobów informacji należy zapewnić spełnienie przez ten system wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Brak sankcji za niezrealizowanie w/w obowiązku powoduje niestety, że mimo upływu wyznaczonego terminu, wciąż wiele instytucji publicznych nie spełnia wymagań określonych wskazanymi wytycznymi, ich strony internetowe pozostają niedostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, a tym samym pogłębia się efekt cyfrowego wykluczenia osób niepełnosprawnych.

Nie jestem specjalistą (a nawet specem) w tej dziedzinie, ale zastanawiam się,  jak to wygląda w przypadku stron administrowanych przez Wasze urzędy ?

 

Joomla templates by a4joomla