Prokuratura Generalna jest na „tak”

 

Profile

W sierpniu 2014 r. NSZZ „Solidarność” skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności art. 239 § 3 pkt 1 kodeksu pracy z Konstytucją. Przepis ten  przewiduje, że układu zbiorowego pracy nie zawiera się dla członków korpusu służby cywilnej. Zdaniem wnioskodawcy art. 239 § 3 pkt l k.p. jest niezgodny z art. 59 ust. 2 i 4 Konstytucji i ratyfikowanymi przez Polskę umowami międzynarodowymi. Przepis art. 59 ust. 2 stanowi, że związki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje mają prawo do rokowań, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz do zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień. Ust. 4 tego przepisu przewiduje, że zakres wolności zrzeszania się w związkach zawodowych i organizacjach pracodawców oraz innych wolności związkowych może podlegać tylko takim ograniczeniom ustawowym, jakie są dopuszczalne przez wiążące Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe (wniosek wraz z uzasadnieniem tutaj).

 

 

W Rzeczpospolitej z 02.07.2015 r. omówiono właśnie stanowisko Prokuratury Generalnej w tej sprawie, która oceniła, że przepis niedający członkom korpusu służby cywilnej prawa do zawarcia układu zbiorowego pracy jest niezgodny z Konstytucją:

  …"Ustawodawca polski, nowelizując Kodeks pracy i wprowadzając w listopadzie 2000 r. obecnie obowiązujące brzmienie przepisu, nie przedstawił przekonującego uzasadnienia wyłączenia całego korpusu służby cywilnej z możliwości zawarcia układu zbiorowego pracy" - wskazano w stanowisku PG.

…Jak wskazano w stanowisku PG, układu zbiorowego "nie zawiera się dla wszystkich członków korpusu, a zatem zarówno dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i mianowanych urzędników służby cywilnej". "W rezultacie eliminuje się całkowicie metodę układową w tym segmencie administracji publicznej. Rozwiązanie takie budzi uzasadnione wątpliwości co do zgodności z aktualnymi trendami obowiązującymi w prawie wspólnotowym i międzynarodowym, a tym samym z ratyfikowanymi przez Polskę umowami międzynarodowymi" - dodała prokuratura…

Rzeczpospolita - PG: wyłączenie służby cywilnej z układów pracy - niekonstytucyjne.

Trybunał na razie nie wyznaczył terminu rozprawy, ale zaglądajcie od czasu do czasu na jego stronę.

Joomla templates by a4joomla