w sprawie zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów z 25.11.2014 r.

Profile

W kwietniu br. Krajowa Rada Radców Prawnych zwróciła się po wcześniejszej bezowocnej wymianie korespondencji z Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Finansów o zainteresowanie się problemami pozaprawnego ograniczania prawa członków korpusu służby cywilnej do dodatkowego zatrudnienia i zajęć zarobkowych. Pisaliśmy o tym tutaj, nie będę więc przytaczał ponownie szczegółów, przypomnę tylko, że stanowisko to popierał również Rzecznik Praw Obywatelskich. Po dwóch miesiącach doczekaliśmy się odpowiedzi…

Nie ma też sensu przytaczać stanowiska SzSC. Po prostu należy się z całością zapoznać. Jedną z tez jednak zacytuję:

…Dlatego, moim zdaniem sformułowany w  § 4  ust. 2 zarządzenia nr 24/BDG/2014 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów obowiązek informowania dyrektora generalnego urzędu o zamiarze podjęcia zajęcia zarobkowego należy uznać  za wykraczający poza ograniczenia w tym zakresie przewidziane w ustawie o służbie cywilnej. Odmienna od tej interpretacja prowadziłaby do nałożenia na pracowników służby cywilnej obowiązku, który nie wynika z ustawy, co jest konieczne w przypadku jakichkolwiek przepisów wprowadzających ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw…

Zmartwiły mnie jednak końcowe informacje zawarte w piśmie, szczególnie, że nie jest to temat "niszowy" - dotyczący tylko radców prawnych. Podobne regulacje, zakazy często obowiązują i w innych jednostkach administracji, no i dotyczą nie tylko radców, a wszystkich pracowników. A tymczasem z pisma wynika, iż SzSC nie jest upoważniona do wydawania dyrektorom generalnym urzędów poleceń  dotyczących zmiany zarządzeń przez nich  wydanych. I tak sobie myślę, czy przypadkiem nie posiada innych instrumentów prawnych? Jak szeregowy członek korpusu służby cywilnej narusza prawo lub też przekracza swoje uprawnienia, to postępowanie dyscyplinarne jest dość oczywistą konsekwencją…

Joomla templates by a4joomla