a także "Polska na tle innych krajów"

ProfileOECD opublikowała raport pt. „Government at a Glance 2015” („Rząd i administracja w skrócie 2015”). Zawiera on ok. pięćdziesiąt wskaźników dotyczących funkcjonowania sektora publicznego w państwach OECD. Dane odnoszą się m.in. do finansów publicznych, zatrudnienia w sektorze publicznym, e-administracji, zamówień publicznych, polityki antykorupcyjnej, jakości usług publicznych. Specjalny rozdział poświęcono wpływowi kryzysu finansowego z 2008 r. na liczebność i wynagrodzenia w administracji rządowej (rozdział 6. „Human Resources Management”) - informacja z portalu DSC. Dla mnie ze względów językowych bardziej przydatna jest dołączona publikacja OECD360>Polska - "Polska na tle innych krajów"
 
Joomla templates by a4joomla