...w przypadku administracji rządowej

ProfileW artykule poniżej Wjawor podrzucił Wam link do raportu OECD: "Government at a Glance 2015" (co bym przetłumaczyła dość luźno jako "Państwo pod lupą 2015"). 

OECD (2015), Government at a Glance 2015, OECD Publishing, Paris.

http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2015-en

Zainteresowało mnie wiele poruszanych w tym raporcie spraw, ale na początek ruszymy może temat reform (czyt. redukcji kosztów...) wynagrodzeń w administracji publicznej w różnych państwach OECD. Nie posiadam praw do publikacji tłumaczonego przeze mnie tekstu, więc nie będę mogła Wam wrzucać pełnych treści, zrobimy sobie jednak krótki przegląd (spróbuję zmienić to tłumaczenie na własne słowa i jeszcze to maksymalnie skrócić...). Jak wyjaśniono w raporcie, reformy wynagrodzeń miały służyć zmianom wielkości i struktury wynagrodzeń oraz świadczeń dla pracowników sektora publicznego ponieważ mają one bezpośredni wpływ na całkowity koszt zarządzania państwem.

W raporcie zauważono również, że takie reformy zawsze stanowiły podwójne wyzwanie, bo miały na celu przywrócenie stabilności finansowej ale i zachowanie wysokiej jakości dostarczanych usług przy zwiększonym na nie zapotrzebowaniu. Mowa jest również o tym, że tego rodzaju reformy mogą mieć negatywny wpływ na motywację pracowników, co może osłabić ich wydajność i efektywność.

W latach 2008 i 2013, niemal wszystkie kraje OECD wprowadził reformy wynagrodzeń  w instytucjach rządowych. W sumie w 15 krajach OECD zamrożono wynagrodzenia (czasem dla niektórych kategorii pracowników). W 7 krajach wystąpiły cięcia wynagrodzeń dla wszystkich kategorii pracowników.

W Portugalii obcięto wynagrodzenia, zawieszono premie za dodatkowe osiągnięcia i obniżono stawkę za nadgodziny. W Hiszpanii cięto płace i w 2012 nie wypłacono dodatkowego, specjalnego grudniowego świadczenia (później 25% tego świadczenia zrefundowano).

W Polsce od 2009 roku płace w służbie cywilnej są zamrożone.

Na Węgrzech zlikwidowano trzynastą pensję.

W Estonii zmieniono system wynagrodzeń oparty na przebiegu kariery (obejmował stażowe, dodatek za znajomość języków obcych i posiadanie stopni naukowych).
W Belgii awansuje się wolniej.

W Niemczech w przypadku średniego i wyższego kierownictwa w ustalaniu wynagrodzenia nie bierze się już pod uwagę stażu pracy.

W Czechach budżet na wynagrodzenia został zmniejszony o 10%, a w skutek tego zmniejszyły się płace szeregowych pracowników przy jednoczesnym wzroście wynagrodzeń niektórych menedżerów.

We Włoszech wprowadzono limity zarobków menedżerów najwyższego szczebla, przez co obniżyły się wynagrodzenia najwyższej kadrze kierowniczej.

W Irlandii cięto i zamrożono płace, wprowadzono limity poziomu wynagrodzeń, obniżono stawki dla nowozatrudnianych, wyeliminowano premie za osiągnięcia i niektóre dodatki oraz zmniejszono stawkę za nadgodziny i inne świadczenia.

Australia, Austria, Belgia, Chile, Niemcy, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria i Stany Zjednoczone nie cięły poziomu wynagrodzeń.
Australia: Reformy przyczyniły się do kontroli kosztów oraz hamowania wzrostu płac.
Austria: Nie podjęto reform, ale podwyżki płac były poniżej inflacji.
Japonia: ustawa o służbie cywilnej przewiduje, że wynagrodzenie krajowych pracowników sektora publicznego może w każdej chwili zostać zmienione przez parlament w celu dostosowania ich do sytuacji społeczeństwa.
Nowa Zelandia: wzrost płac w sektorze publicznym został spowolniony, ale przede wszystkim został w tyle za wzrostem płac w sektorze prywatnym od 2010 roku.
Słowenia: ograniczono awanse.
Kolumbia: zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, nie jest możliwe zmniejszenie wynagrodzeń pracowników sektora publicznego.

Raport informuje nas również, aby wziąć pod uwagę, że w różnych państwach działania administracji centralnej obejmują różny zakres. Również w niektórych państwach pewne usługi publiczne świadczone są w formie np. outsourcingu a w innych przez osoby zatrudniane bezpośrednio w administracji (bardzo szeroko rozumianej).

Ale o tym innym razem; w tym przypadku jednak może warto się przyjrzeć nie tylko samym reformom wynagrodzeń, a i kilku innym czynnikom, jak np. kwota na starcie (czyli ta przed reformami) i jej siła nabywcza czy koszyk dóbr i usług dostępny za urzędniczą pensję dzisiaj - w każdym z badanych państw. Jak znajdę chwilę korzystając z różnych raportów OECD spróbuję to jakoś połączyć.

To nie jest pierwsza publikacja OECD "lustrująca" i porównująca to co się dzieje na świecie; polecam jednak (jak ktoś dociekliwy) tegoroczną nowość: opublikowane w raporcie tabele i zestawienia dostępne są również online w formacie xls (linki pod wykresami i tabelami); np. tabela obrazująca to o czym było wyżej dostępna jest tutaj:

Joomla templates by a4joomla