odfajkowane...

Profile

2015-07-15 11:30

Miejsce:CPS "Dialog", sala A.

Organizator:MPiPS

Kontakt:M. Mazgało, tel. 22 661 16 26, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Udział:Bezpłatny

Przewodniczący: Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz

Tematyka spotkania:

  1. Ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.
  2. Ustalenie wysokości średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2016 r.

 Komunikat ze strony Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego MPiPS:

...

W związku z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawą z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw Trójstronna Komisja corocznie uzgadnia:

-        do 15 lipca wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym

-        do 20 lipca wysokość średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok następny.

Zgodnie z zapisanym w ustawie mechanizmem wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę wysokość tego wynagrodzenia w roku 2016 nie powinna być niższa niż 1782 zł. Ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia na tym poziomie zarekomendowały trzy spośród czterech organizacji pracodawców: BCC ZP, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego. Konfederacja Lewiatan wysunęła propozycję 1800 zł. Nieuczestnicząca w posiedzeniu komisji strona związkowa w przedstawionym na piśmie stanowisku zaproponowała wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę o nie mniej niż 7,4%, co przekłada się na 1880 zł.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku 2016 zaproponowana Trójstronnej Komisji przez stronę rządową to 1850 zł.

Brak stanowiska Trójstronnej Komisji w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 roku oznacza, że decyzję o jego wysokości podejmie Rada Ministróww drodze rozporządzenia do 15 września br., przy czym wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalona przez Radę Ministrów nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia zaproponowanego Komisji, tj. 1850 zł.

Brak uzgodnienia stanowiska Trójstronnej Komisji w sprawie wysokości średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2016 skutkuje przyjęciem do projektu ustawy budżetowej wysokości tych wskaźników na poziomie nie niższym od zaproponowanego Trójstronnej Komisji przez Radę Ministrów – tj. 100% w ujęciu nominalnym. W opinii Pracodawców RP i BCC ZP ogólny fundusz płac dla sfery budżetowej mógłby zostać podwyższony o prognozowany wskaźnik inflacji na 2016 r. Konfederacja Lewiatan poparła utrzymanie tego funduszu na dotychczasowym poziomie. W opinii związków zawodowych wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien wynieść nie mniej niż 10,5%. Chociaż wynagrodzenia podsektora centralnego w 2016 r. nie będą waloryzowane automatycznie jednym wskaźnikiem, w przyszłym roku rząd przewidział przeznaczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia dla grup pracowniczych, które, co do zasady, od 2010 r. są objęte „zamrożeniem”. W konsekwencji dodatkowe koszty dla budżetu państwa wyniosą około 2 mld zł.

Posiedzenie Trójstronnej Komisji poprowadził jej przewodniczący – Władysław Kosiniak-Kamysz – minister pracy i polityki społecznej. Resort finansów reprezentował podsekretarz stanu Artur Radziwiłł. W posiedzeniu udział wzięli także wiceministrowie: edukacji - Tadeusz Sławecki, skarbu państwa - Cezary Gabryjączyk i zdrowia - Cezary Cieślukowski.

 No to sobie pogadali no

Joomla templates by a4joomla