Czy Szef Służby Cywilnej skorzysta ze swoich uprawnień?

Profile

Przed paru laty Elsinore zastanawiał się, czy Szef Służby Cywilnej skorzysta ze swoich praw i  wyrazi opinię w zakresie wysokości kwot oraz podziału wydatków na wynagrodzenia korpusu służby cywilnej, dokonywanego przez dysponentów w ramach opracowywania materiałów do projektu budżetu. Nie przypominam sobie, byśmy wtedy otrzymali jakąś informację o takich opiniach. Temat ten jest co roku aktualny (a w przypadku budżetu na 2016 – prawo to zawarto w par. 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 2 lipca 2015 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. z 2015 r. poz. 955).

W tym roku jest to o tyle istotne, że w założeniach budżetu zawarto informację o przeznaczeniu kwoty 2mld złotych na regulacje wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Czas szybko leci, zgodnie z harmonogramem przygotowania powyższych materiałów przez dysponentów powinni oni już chyba otrzymać stosowne wstępne   kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych oraz prognozy wskaźników makroekonomicznych od Ministra Finansów. I to jest właściwy moment by do gry wszedł Szef Służby Cywilnej. Wątpię bowiem by za tę opinię mogły służyć ogólne wnioski zawarte w Sprawozdaniu Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2014 r.  A nie dość, że po kilku latach jednak coś się ruszyło, to dodatkowo reguły podziału i grupy beneficjentów są nadal jedną wielką niewiadomą. Dlatego też tak ważne jest by opinia/opinie takie  zostały wyrażone. I uważam, że powinny rownież zostać przedstawione członkom korpusu na łamach internetowej strony DSC, która po kilku ostatnich spektakularnych zmianach jakoś znowu obumiera. 

Prawdę mówiąc nie natknąłem się jakoś do tej pory na tego rodzaju opinie. Czy i ile razy w ciągu epoki lodowcowej (zamrożenia naszych płac w korpusie służby cywilnej) Szef Służby Cywilnej korzystał z tego prawa? Czy opinie te kierował do konkretnych dysponentów, czy też w formie generalnych wniosków? A może corocznie powtarzany przepis jest martwy?

Joomla templates by a4joomla