Prace nad projektem ustawy budżetowej na rok 2016 trwają

Profile

Niecały miesiąc minął od wejścia w życie  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. poz. 955)  i już doczekało się zmiany. Minister Finansów zlitował się nad dysponentami poszczególnych części budżetowych i wydłużył terminy przedłożenia projektów ich budżetu do 14 dni od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2016 (pierwotnie było 7; odpowiednio też wydłużył terminy na przekazanie innych materiałów z 2 do 4 dni oraz z 3 do 6) – zmiany w par. 8 ust. 1, ust. 14 i ust. 16.

 

Pierwotne krótsze terminy były wyznaczone z powodu nowych terminów konsultacji dotyczących ustawy budżetowej, które miała wprowadzić ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.  Ostatecznie Senat wprowadził w tej ustawie przepis przejściowy, na mocy którego  projekt ustawy budżetowej na 2016 będzie jeszcze opiniowany według dotychczasowych zasad.

Wydłużenie ww. terminów podobno wychodzi również naprzeciw oczekiwaniom dysponentów części budżetowych i równocześnie umożliwi rzetelne i terminowe przygotowanie materiałów. Trochę mnie więc dziwi, że pierwotnie wyznaczono terminy, które mogły tego nie gwarantować. Przecież by zachować nowe terminy konsultacji, które miały wejść w życie wystarczyło odpowiednio wcześnie  przekazać dysponentom wstępne kwoty wydatków na 2016 r. zamiast skracać  terminy dysponentom.

Nie wiem na jakim etapie są w tej chwili prace, należy się cieszyć, że MF jednak zlitowało się. Bo od lat zadania do wykonania na wczoraj to jedna z podstawowych zasad funkcjonowania wielu instytucji podlegających ustawie o finansach publicznych.

Rozporządzenie zmieniające opublikowano w Dz. U.  z 31 lipca 2015 r. poz. 1080, a weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Joomla templates by a4joomla