W Inspekcji Weterynaryjnej biorą sprawy w swoje ręce

Profile

W czerwcu br. odbyło się spotkanie środowiska weterynaryjnego, na którym zawarto Porozumienie Wielkopolskie.

Jego sygnatariuszami zostali:

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, reprezentowana przez Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Jacka Łukaszewicza.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej
z przewodniczącym lek. wet. Bogusławem Knaflewskim.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius” z prezesem lek. wet. Jackiem Sośnickim

Sekcja Krajowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Weterynarii z przewodniczącym dr Lechem Rybarczykiem.

 

Główne cele jakie przed sobą to gremium postawiło to:

  • konsolidacja wszystkich organizacji reprezentujących lekarzy weterynarii i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej;
  • podwyższenie wynagrodzeń pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz wyznaczonych lekarzy weterynarii do poziomu ustalonego w uchwale sygnatariuszy Porozumienia;
  • prowadzenie akcji medialnej mającej na celu upublicznienie problematyki związanej z zawodem lekarza weterynarii;
  • w przypadku braku podwyżek przygotowanie do ogólnopolskiego protestu wszystkich środowisk zrzeszających lekarzy weterynarii i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Więcej informacji znajdziecie na stronie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. A bieżące działania Porozumienia można także śledzić na Facebooku.

Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej rozważają również możliwość wniesienia roszczenia dotyczącego waloryzacji ich wynagrodzeń w drodze pozwu zbiorowego. Warto zapoznać się z opinią Adwokata dr Marka K. Zalewskiego sporządzoną w tej sprawie. Właściwie wszystkie argumenty dotyczą i pozostałych grup zawodowych funkcjonujących w służbie cywilnej.

Joomla templates by a4joomla