NIK

W dniu 19 kwietnia 2011 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rządowej i samorządowej, państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz sądami i państwowymi osobami prawnymi (Dz. U. Nr 93, poz. 540).Organy jednostek samorzędu terytorialnego zobowiązane są do współdziałania z organami kontroli skarbowej. Nowe rozporządzenie w tej sprawie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP (Dz. U. podano powyżej).Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.lex.pl

Joomla templates by a4joomla