Anna Puszkarska - Rzeczpospolita

Profile

…Urzędnikowi służby cywilnej przeniesionemu na inne stanowisko w tym samym urzędzie do innej miejscowości (na podstawie art. 62 ust. 1 u.s.c.) albo przeniesionemu do innego urzędu w innej miejscowości (na podstawie art. 63 ust. 2 u.s.c.) przysługuje tam mieszkanie udostępnione przez urząd albo miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli:

- przeniesiony urzędnik albo jego współmałżonek nie posiadają mieszkania lub budynku mieszkalnego w miejscowości, do której następuje przeniesienie, a przeniesienie następuje do miejscowości znacznie oddalonej od dotychczasowego miejsca zamieszkania urzędnika…

To kolejna z porad, które znajdziecie w Rzeczpospolitej

Joomla templates by a4joomla