Mistrzostwa Polski Administracji Rządowej w szachach błyskawicznych i szybkich

Profile

Turniej „Mistrzostwa Polski Administracji Rządowej” odbędzie się 17 października 2015 roku w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (ul. Wspólna 2/4, 00-924 Warszawa). Celem turnieju jest:

popularyzacja szachów w środowiskach urzędów państwowych,

integracja środowiska szachowego administracji rządowej,

popularyzacja idei budowania relacji poprzez szachy w środowiskach urzędów administracji rządowej,

budowa relacji środowiska szachowego ze środowiskiem urzędów administracji rządowej.

Organizatorem turnieju „Mistrzostwa Polski Administracji Rządowej” jest Towarzystwo Edukacyjno-Sportowe „Solvitur Ambulando” we współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i z Polskim Związkiem Szachowym.

 

Prawo do uczestnictwa w zawodach mają wszystkie osoby potrafiące grać w szachy reprezentujące:

 • ministerstwa, urzędy centralne oraz  urzędy wojewódzkie,
 • jednostki podległe i nadzorowane przez ministrów,
 • organy rządowej administracji zespolonej i niezespolonej.

Z każdej jednostki organizacyjnej w mistrzostwach mogą uczestniczyć maksymalnie 4 osoby (decyduje kolejność zgłoszeń). Każda kolejna osoba jest wpisywana na listę oczekujących. Przy rejestracji w serwisie ChessArbiter należy podać swój służbowy adres mailowy. W przypadku kiedy po 25 września 2015 r. będą jeszcze wolne miejsca to w pierwszej kolejności zostaną rozpatrzone osoby z listy oczekujących (decyduje kolejność wpisania na listę oczekujących).Maksymalna lista uczestników turnieju zarówno w szachach szybkich i błyskawicznych wynosi 100 osób. Uprawniony do startu jest zawodnik, który jest etatowym pracownikiem uprawnionej organizacji.

Zawody odbędą się w formule turnieju indywidulanego dające tytuły:

 • Mistrz Polski Administracji Rządowejw szachach szybkich.
 • Mistrz Polski Administracji Rządowejw szachach błyskawicznych.

Zgłoszenia przyjmowane są w serwisie Chess Arbiter do dnia 25 września 2015 roku.

Wpisowe (należy wpłacać po pojawieniu się nazwiska na liście startowej):

 • 7 rundowy turniej szachów szybkich (15’+ 10’’ na ruch na zawodnika) – 35 zł.
 • 9 rundowy turniej szachów błyskawicznych (3’+2’’ na ruch na zawodnika) – 25 zł

Wpisowe wpłacone po dniu 25 września – 45 zł (szachy szybkie), 40 zł (szachy błyskawiczne)

Wpisowe wpłacone na sali gry (do 9:00) – 60 zł (szachy szybkie), 50 zł (szachy błyskawiczne)

 

Czas trwania zawodów:

 • Potwierdzenie rejestracji zawodników 8:30 – 9:30
 • Otwarcie zawodów – 9:30 – 10:00
 • Turniej szachów szybkich 10:00 – 16:00
 • Turniej szachów błyskawicznych 16:30 – 18:30
 • Zakończenie – 19:00

Szczegółowy regulamin zawodów zostanie opublikowany na minimum 21 dni przed datą zawodów.

Turnieje będą klasyfikowane do rankingu FIDE w szachach szybkich i błyskawicznych. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

W komunikacie na stronie DSC umieszczono linki do stron rejestracyjnych obu turniejów. Organizatorzy serdecznie zapraszają do szachownic.

Obawiam się, że pierwsze miejsce w obu turniejach jest już „zarezerwowane”, gdyż w naszych szeregach mamy chyba niekwestionowanego lidera – „zawodowca”.  Ale przecież sport jest nieprzewidywalny, no i podium składa się z trzech miejsc. Warto więc spróbować swoich sił i oddać się chociaż na kilka godzin w szpony tej królewskiej gry.

Joomla templates by a4joomla