Warto znać swoje prawa...

Profile

...W ustawie z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej przewidziano, że odpowiedzialność dyscyplinarną ponoszą wszyscy członkowie korpusu służby cywilnej, czyli zarówno osoby zatrudnione na stanowiskach urzędniczych na podstawie umowy o pracę (pracownicy służby cywilnej), jak i na podstawie mianowania (urzędnicy służby cywilnej). Różnią się tylko częściowo katalogi kar dyscyplinarnych, jakie można wymierzyć tym podwładnym...

Od orzeczenia komisji I instancji członek korpusu służby cywilnej może się odwołać do Wyższej Komisji Dyscyplinarnej, a po zakończeniu postępowania dyscyplinarnego do sądu.

Anna Puszkarska - Jak urzędnik obroni się przed dyscyplinarką – całość w Rzepie

Joomla templates by a4joomla