KPRM rozpoznaje rynek usług szkoleniowych

Profile

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zaczyna rozpoznawać rynek w celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości 3 projektów, które będą realizowane przez Departament Służby Cywilnej, w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”).

Czy znajdziecie w tych ofertach coś dla siebie? Czy akurat takie są potrzeby? Fundusze unijne łatwo się wydaje, ale czy zawsze są wykorzystywane z korzyścią dla końcowych beneficjentów? A może czasem głównie z korzyścią dla podmiotów/osób organizujących i realizujących takie projekty?

Tym razem możemy się dowiedzieć, że czekają nas następujące projekty:

 

Działania dla 45 urzędów administracji podatkowej i kontroli skarbowej

ZADANIE 1 Opracowanie i wdrożenie zarządzania przez kompetencje w urzędach administracji podatkowej i kontroli skarbowej (termin realizacji: II kwartał 2016-II kwartał 2018)

ZADANIE 2 Opracowanie i wdrożenie modelu zintegrowanego systemu zarządzania w urzędach administracji podatkowej i kontroli skarbowej (termin realizacji: IV kwartał 2016-II kwartał 2018)

ZADANIE 3 Opracowanie i wdrożenie modelu oraz instrumentów służących poprawie jakości obsługi klienta w urzędach administracji podatkowej i kontroli skarbowej (termin realizacji II kwartał 2016-II kwartał 2018)

 

Projekt z zakresu wdrożenia lub doskonalenia nowoczesnych metod zarządzania w 35 urzędach administracji weterynaryjnej i administracji ochrony roślin i nasiennictwa

Konferencje wojewódzkie inaugurujące realizację zamówienia

Diagnoza dojrzałości organizacyjnej w obszarze nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem żywności w 35 urzędach

9 800 godzin bezpośredniego doradztwa organizacyjnego w 35 urzędach

Organizacja i przeprowadzenie 3 dwudniowych warsztatów wyjazdowych z noclegiem w mieście wojewódzkim dla kierowników i członków zespołów projektowych

Organizacja i przeprowadzenie 3 dwudniowych warsztatów wyjazdowych z noclegiem w mieście wojewódzkim dla kierowników urzędów

Jednodniowe krajowe wizyty studyjne

Raport z rekomendacjami

Merytoryczna organizacja konferencji podsumowującej projekt

Działania szkoleniowe tj. szkolenia specjalistyczne dla administracji weterynaryjnej i ochrony roślin i nasiennictwa z problematyki prawnej i proceduralnej.

(harmonogram: działania będą realizowane do września 2018 r.)

 

Działania w ramach projektu Akademia Oceny Skutków Regulacji

ZADANIE 1 Diagnoza potrzeb szkoleniowych analityków i dostosowanie do nich programów szkoleniowych (termin realizacji: II połowa 2016 r.)     

ZADANIE 2 Organizacja specjalistycznych szkoleń analitycznych (termin realizacji: IV kwartał 2016 - IV kwartał 2017 r.)

ZADANIE 3 Organizacja szkoleń ustawicznych dla analityków (termin realizacji:  III kwartał 2016 - IV kwartał 2018 r.)

ZADANIE 4 Ewaluacja zrealizowanych szkoleń (termin realizacji: III - IV kwartał 2018 r.)

 

Więcej szczegółów, w tym do jakich grup docelowych kierowane są poszczególne projekty znajdziecie na portalu DSC KPRM.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla