Nabory w służbie cywilnej

Profile

…W art. 6 ustawy o służbie cywilnej (dalej: u.s.c.) przewidziano, że każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór jest otwarty i konkurencyjny. W myśl art. 28 ust. 1 u.s.c. dyrektor generalny urzędu ma obowiązek upowszechniać informacje o wolnych stanowiskach pracy przez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów…

Tym razem Anna Puszkarska w artykule Służba cywilna: do obsadzenia stanowisk nie zawsze konieczny nabór omawia na przykładach różne sytuacje, jakie mogą zaistnieć podczas naboru na stanowiska w służbie cywilnej. To kolejna publikacja w Rzeczpospolitej z cyklu porad o normach prawnych funkcjonujących w służbie cywilnej.

Joomla templates by a4joomla