Uczciwi i odważni, a może donosiciele...

Profile

28 października r. w siedzibie KSAP odbyła się konferencja poświęcona sygnalizowaniu nieprawidłowości w instytucjach publicznych, zorganizowana wspólnie przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej i Fundację im. Stefana Batorego.

Whistleblowing (sygnalizowanie) to działanie polegające na ujawnianiu nieprawidłowości, np. w instytucji, w której się pracuje, ze względu na ochronę interesu publicznego (od angielskiego terminu "to blow the whistle" - zagwizdać, wszcząć alarm). Problematyka sygnalizowania to obszar w Polsce stosunkowo nowy i mimo że coraz bardziej popularny, nadal mało znany.

Dlatego też jednym z celów konferencji było szersze przybliżenie wiedzy z tego obszaru. Ponadto była to próba wypracowania propozycji unormowań prawnych w polskim prawie chroniących sygnalistów.

 

Uczestnicy wysłuchali w części plenarnej:

  • Aleksandry Kobylińskiej (Instytut Spraw Publicznych) Społeczne uwarunkowania sygnalizowania,

  • Jakub Kraszkiewicz (EY) i Zuzanny Dobrowolskiej (Linia Etyki) Whistleblowing a zarządzanie ryzykiem w organizacji,

  • SSR Marty Kiszowary (Sąd Rejonowy w Białymstoku) Sygnalizowanie nieprawidłowości w świetle obowiązków i praw pracowniczych na tle praktyki orzeczniczej sądów pracy,

  • Kamila Wyszkowskiego (Dyrektora Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce) Zarządzanie etyką oraz działalność antykorupcyjna w sektorze prywatnym a ochrona sygnalistów,

  • Anny Wojciechowskiej-Nowak (Fundacja im. Stefana Batorego) Prawna ochrona sygnalistów w sektorze publicznym w ustawach odrębnych obowiązujących w innych krajach.

Po przerwie kawowej uczestnicy doskonalili swoja wiedzę w sesji warsztatowej:

  • Warsztat I - Sygnalizowanie nieprawidłowości w instytucjach publicznych a interes publiczny (Grzegorz Makowski, Marcin Waszak, Fundacja im. Stefana Batorego),

  • Warsztat II- Sygnalizowanie nieprawidłowości w zakładzie pracy w kontekście obowiązków i praw pracowniczych(SSR Marta Kiszowara, Sąd Rejonowy w Białymstoku),

  • Warsztat III- Społeczne uwarunkowania sygnalizowania nieprawidłowości
    (Aleksandra Kobylińska, Instytut Spraw Publicznych).

 

Na stronie KSAP znajdziecie trochę więcej informacji, w tym mini galerię-foto no i kilka wniosków wypracowanych przez uczestników.

Joomla templates by a4joomla